Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri

Linjalla voivat opiskella yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset sekä kaikki, joiden äidinkieli ei ole suomi. Aloitustaso on välillä A0-B1.

Linjan tavoitteena on sellainen kielitaidon taso, joka mahdollistaa kielen jatko-opinnot, esimerkiksi ammatilliset opinnot tai työelämään siirtymisen. Koulutuksessa noudatetaan soveltaen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna.

#suomenkielenlinja

Opiskelijoita pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä

Suomi toisena kielenä (S2)  – Suomen kieli ja kulttuuri
19.8.2024—13.12.2024

Suomi toisena kielenä -linjalla opiskellaan laaja-alaisesti suomen kieli- ja viestintätaitoja ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Koulutus on syyslukukauden mittainen. Koulutuksen jatkuminen kevätlukukaudella 7.1.-16.5.2025 riippuu siitä, millainen päätös maahanmuuttajakoulutuksen määrärahoista tehdään valtakunnan tasolla. Koulutuksen jatkumisesta kevätlukukaudella ilmoitamme viimeistään joulukuun aikana.

Koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna. Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä (17 viikkoa). Oppijat jaetaan taitotason mukaisiin ryhmiin, jos ryhmiä muodostuu enemmän kuin yksi. Opintoryhmien aloitustaso: alle A1- ja A1.3-. Oppimistavoite on B1.1. Tavoitteena on, että oppija saa sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet, jotka tukevat jatkuvaa kielenoppimista, selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa sekä hakeutumista työ-elämään tai jatko-opintoihin.

Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja noudatetaan kielitietoisen opetuksen periaatteita. Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä opiston muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat saavat yksilö- ja ryhmäohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi tähdätä esimerkiksi opintojen suorittamiseen, työhön sijoittumiseen tai jatkosuunnitelmien tekoon. Linjalla on mahdollista opiskella myös sivutoimisesti (20 tuntia/viikko tai vähemmän). Ilmoitathan kiinnostuksesi opiskella sivutoimisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Tutustu opetussuunnitelmaan. Opiskelun voi aloittaa omalta lähtötasolta. Linjalla opiskellaan jokaisena arkipäivänä klo 9.00-14.00.

 Jos opiskelija on vastaanottokeskuksen asiakas tai hänelle on tehty kotoutumissuunnitelma, johon koulutus on hyväksytty, koulutuksen hinta on 75€/kk (hinta sisältää pelkän opetuksen). Jos opiskelija haluaa syödä lounaan opiskelupäivän aikana, hinta opetuksesta ja lounaasta on 120€/kk. Muilta opiskelijoilta peritään hinnaston mukaiset opistomaksut. Katso tarkemmat maksutiedot alempaa tältä sivulta.

Finnish Language for Foreigners

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 koulutukseen alkaa 1.3.2024. Opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta.

Ulkomailta tuleva opiskelija tarvitsee voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi.

Koska Joutsenon Opiston opinnot ovat tutkintoon johtamatonta koulutusta, ulkomailta tuleva opiskelija ei voi saada opiskelijaviisumia tai oleskelulupaa Suomeen näiden opintojen perusteella. Opiskelijoiden tulee itse selvittää ja hoitaa mahdolliset viisumit ja oleskeluluvat maahanmuuttoviraston kautta.
 

Ilmoittautumislomake Suomi toisena kielenä S2-linjalle kysy lisää
Lähikuva liitutaulusta jossa suomenkielistä tekstiä

Linjan oppiaineet ja tavoitteet

Lähikuva työskentelypöydästä ja muistiinpanovihkosta
Oppiaineet:
  • suomen kieli- ja viestintäosaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
  • ohjaus

Kieli- ja viestintäosaaminen nivoutuu kaikkiin oppiaineisiin. Suomen kieltä opiskellaan mahdollisuuksien mukaan myös toiminnallisesti ja kokemuksellisesti.
 

Tavoitteet:
  • parantaa opiskelijan selviytymistä arkielämän tilanteissa suomen kielellä
  • vahvistaa opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa
  • vahvistaa opiskelijan työllisyyttä tukevia valmiuksia
  • vahvistaa opiskelijan osallisuutta yhteiskunnassa
  • edistää opiskelijan siirtymistä jatkokoulutukseen

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

HINTA 1
sisältää opetuksen, ruokailut (täysihoito) ja asumisen 1 hh
3200 € / lukukausi
Maksuerä 800 € (4 erää lukukaudessa syyskuusta joulukuuhun)
HINTA 2
sisältää opetuksen, ruokailut (täysihoito) ja asumisen 2 hh
2764 € / lukukausi
Maksuerä 691 € (4 erää lukukaudessa syyskuusta joulukuuhun)
HINTA 3
sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin
1724 € / lukukausi
Maksuerä 431 € (4 erää lukukaudessa syyskuusta joulukuuhun)
HINTA 4
sisältää pelkän opetuksen
(vastaanottokeskuksen asiakkaat tai henkilöt, joilla on voimassaoleva kotoutumissuunnitelma)
300 € / lukukausi
Maksuerä 75 € (4 erää lukukaudessa syyskuusta joulukuuhun)
HINTA 5
sisältää opetuksen
ja lounaan (vastaanottokeskuksen asiakkaat tai henkilöt, joilla on voimassaoleva kotoutumissuunnitelma)
480 € / lukukausi
Maksuerä 120 € (4 erää lukukaudessa syyskuusta joulukuuhun)

TUET JA LUVAT

Tuet
Opiskelija joka ei ole Suomen kansalainen ja on tullut Suomeen opiskelemaan, ei voi yleensä saada opintotukea Suomesta. Opintotukea voi kuitenkin saada tiettyjen ehtojen täyttyessä. Katso lisätietoa ulkomaalaisten opintotuesta Kelan sivuilta (suomeksi, in english).
 

Luvat
Koska Joutsenon Opiston opinnot ovat tutkintoon johtamatonta koulutusta, ulkomailta tuleva opiskelija ei voi saada opiskelijaviisumia tai oleskelulupaa Suomeen näiden opintojen perusteella.
Opiskelijoiden tulee itse selvittää ja hoitaa mahdolliset viisumit ja oleskeluluvat maahanmuuttoviraston kautta.

Yhteistyökumppanit

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista