Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri

Linjalla voivat opiskella yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset sekä kaikki, joiden äidinkieli ei ole suomi. Voit aloittaa suomen opiskelun alkeista (nollataso tai A1.1. ja tavoitetaso A2.2.) tai parantaa suomen kielen taitoasi omalta lähtötasoltasi. Aloitustasosi voi olla välillä A0-B1.

Linjan tavoitteena on sellainen kielitaidon taso, joka mahdollistaa kielen jatko-opinnot tai esimerkiksi ammatilliset opinnot.

#suomenkielenlinja

Opiskelijoita pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä

Suomi toisena kielenä (S2)  – Suomen kieli ja kulttuuri
22.8.2022 — 19.5.2023

Suomi toisena kielenä opiskelu on kokonaisvaltaista suomen kielen ja kulttuurin, yhteiskuntataidon ja opiskelutaitojen opetusta. Ryhmässä voi opiskella niin alkeista aloittavat kuin pidemmälle edistyneet, sillä oppijat jaetaan taitotason mukaisiin ryhmiin. Myös tavoitetasot mukautetaan kunkin oppijan omiin tavoitteisiin. Tavoitteena on, että oppija saa sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet, jotka tukevat jatkuvaa kielenoppimista, selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa sekä hakeutumista työ-elämään tai jatko-opintoihin.

Opintoihin sisältyy ohjausta, jonka avulla tuetaan opintojen suuntausta, kotoutumisprosessia sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Ohjaus voi tähdätä esimerkiksi opintojen suorittamiseen, työhön sijoittumiseen tai jatkosuunnitelmien tekoon.

Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä opiston muiden opiskelijoiden kanssa. Opintoihin sisältyy työssäoppimista tai järjestötoimintaa (1 päivä viikossa) sekä tutustumiskäyntejä lähiseudulle. Linja noudattaa opetushallituksen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Omaehtoisena koulutuksena on mahdollista opiskella myös suppeampi kokonaisuus.

Linjalla on mahdollista opiskella myös sivutoimisesti pelkästään suomen kielen opinnot (alle 20 tuntia /viikko). Opiskelun voi aloittaa omalta lähtötasolta.

 

Finnish Language for Foreigners

Финский язык для иностранцев

 

HAKEMINEN

Voit hakea linjalle sähköisellä lomakkeella. Hakuaika linjalle on 1.3.-12.8.2022 mutta hakemuksia otetaan vastaan koko lukuvuoden ajan, mikäli linjalla on vapaita opiskelupaikkoja.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Ulkomailta tuleva opiskelija tarvitsee voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi

HUOM! Jos olet kiinnostunut vielä lukuvuoden 2021-2022 koulutuksista, kysy vapaita opiskelupaikkoja opiston toimistosta, opisto(at)joutsenonopisto.fi tai puh. 045 844 2993.

Hakulomake Suomi toisena kielenä S2-linjalle kysy lisää
Lähikuva liitutaulusta jossa suomenkielistä tekstiä

Linjan tavoitteet

Lähikuva työskentelypöydästä ja muistiinpanovihkosta
- Opiskelija selviytyy arkielämän tilanteissa suomen kielellä (kaupassa, pankissa, TE-toimistossa, Kelassa, poliisilaitoksella, koulussa, oppilaitoksissa jne.)
- Opiskelija ymmärtää puhekieltä ja pystyy keskustelemaan suomalaisten kanssa.
- Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea suomen kielellä.
- Opiskelija osaa toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuntee suomalaista työkulttuuria.
- Opiskelija osaa käyttää tietokonetta.

LINJAN OPPIAINEET

- suomen kieli
- kulttuuriosaaminen
- yhteiskuntataito ja työelämätaito
- tietotekniikka
- kestävä kehitys
- oppimaan oppiminen
- liikunta
- työssäoppiminen tai järjestötoiminta, 1 päivä viikossa

Linjan opintoihin sisältyy myös opintojen ohjausta.

Linjalla opiskellaan joka arkipäivä klo 9.00-15.00.

Valinnaisaineet:
Kuvataide

HINNAT 2022-2023

Opistomaksu maksetaan kahdeksassa erässä lukuvuoden aikana.

2440 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, lounas ja päiväkahvi)
305 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

2112 € / lukuvuosi (pelkkä opetus)
264 € /erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

Joutsenon Opistolla on asuntola, jossa opiskelijat voivat asua. Jos opiskelija asuu asuntolassa, opiskelu maksaa:

3405 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, asuminen 1hh tai 2 hh, aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen)
425 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

Huom. Kotoutujalle koulutus on maksuton!

Yhteistyökumppanit