Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri

Linjalla voivat opiskella yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset sekä kaikki, joiden äidinkieli ei ole suomi. Aloitustaso on välillä A0-B1.

Linjan tavoitteena on sellainen kielitaidon taso, joka mahdollistaa kielen jatko-opinnot, esimerkiksi ammatilliset opinnot tai työelämään siirtymisen. Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna.

#suomenkielenlinja

Opiskelijoita pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä

Suomi toisena kielenä (S2)  – Suomen kieli ja kulttuuri
19.8.2024—16.5.2025

Suomi toisena kielenä -linjalla opiskellaan laaja-alaisesti suomen kieli- ja viestintätaitoja ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (35 viikkoa). Oppijat jaetaan taitotason mukaisiin ryhmiin. Opintoryhmien aloitustaso: alle A1- ja A1.3-. Oppimistavoite on B1.1. Tavoitteena on, että oppija saa sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet, jotka tukevat jatkuvaa kielenoppimista, selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa sekä hakeutumista työ-elämään tai jatko-opintoihin.

Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja noudatetaan kielitietoisen opetuksen periaatteita. Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä opiston muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat saavat yksilö- ja ryhmäohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi tähdätä esimerkiksi opintojen suorittamiseen, työhön sijoittumiseen tai jatkosuunnitelmien tekoon. Linjalla on mahdollista opiskella myös sivutoimisesti pelkästään suomen kielen opinnot (20 tuntia /viikko tai vähemmän). Tutustu opetussuunnitelmaan.

Opiskelun voi aloittaa omalta lähtötasolta. Linjalla opiskellaan jokaisena arkipäivänä klo 9.00-15.00.

Finnish Language for Foreigners

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 koulutukseen alkaa 1.3.2024. Opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta.

Lukuvuoden 2023-2024 linja on täynnä. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 linjalle alkaa 1.3.2024.

Ulkomailta tuleva opiskelija tarvitsee voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi.

Koska Joutsenon Opiston opinnot ovat tutkintoon johtamatonta koulutusta, ulkomailta tuleva opiskelija ei voi saada opiskelijaviisumia tai oleskelulupaa Suomeen näiden opintojen perusteella. Opiskelijoiden tulee itse selvittää ja hoitaa mahdolliset viisumit ja oleskeluluvat maahanmuuttoviraston kautta.
 

Ilmoittautumislomake Suomi toisena kielenä S2-linjalle kysy lisää
Lähikuva liitutaulusta jossa suomenkielistä tekstiä

Linjan oppiaineet ja tavoitteet

Lähikuva työskentelypöydästä ja muistiinpanovihkosta
Oppiaineet:
 • suomen kieli ja viestintäosaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • kestävä kehitys
 • toiminnallinen suomen kieli
 • tietotekniikka (valinnainen)
 • englannin kieli (valinnainen)

Kieli ja viestintäosaaminen nivoutuu kaikkiin oppiaineisiin.
 

Tavoitteet:
 • parantaa opiskelijan selviytymistä arkielämän tilanteissa suomen kielellä
 • vahvistaa opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa
 • vahvistaa opiskelijan työllisyyttä tukevia valmiuksia
 • vahvistaa opiskelijan osallisuutta yhteiskunnassa
 • edistää opiskelijan siirtymistä jatkokoulutukseen

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

HINTA 1
sisältää opetuksen, ruokailut (täysihoito) ja asumisen 1 hh
6400 € / lukuvuosi
Maksuerä 800 € (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)
HINTA 2
sisältää opetuksen, ruokailut (täysihoito) ja asumisen 2 hh
5528 € / lukuvuosi
Maksuerä 691 € (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)
HINTA 3
sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin
3448 € / lukuvuosi
Maksuerä 431 € (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

TUET JA LUVAT

Tuet
Opiskelija joka ei ole Suomen kansalainen ja on tullut Suomeen opiskelemaan, ei voi yleensä saada opintotukea Suomesta. Opintotukea voi kuitenkin saada tiettyjen ehtojen täyttyessä. Katso lisätietoa ulkomaalaisten opintotuesta Kelan sivuilta (suomeksi, in english).
 

Luvat
Koska Joutsenon Opiston opinnot ovat tutkintoon johtamatonta koulutusta, ulkomailta tuleva opiskelija ei voi saada opiskelijaviisumia tai oleskelulupaa Suomeen näiden opintojen perusteella.
Opiskelijoiden tulee itse selvittää ja hoitaa mahdolliset viisumit ja oleskeluluvat maahanmuuttoviraston kautta.

Yhteistyökumppanit

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista