Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri

Linjalla voivat opiskella yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset sekä kaikki, joiden äidinkieli ei ole suomi. Aloitustaso on välillä A0-B1.

Linjan tavoitteena on sellainen kielitaidon taso, joka mahdollistaa kielen jatko-opinnot, esimerkiksi ammatilliset opinnot tai työelämään siirtymisen. Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna.

#suomenkielenlinja

Opiskelijoita pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä

Suomi toisena kielenä (S2)  – Suomen kieli ja kulttuuri
22.8.2022 — 19.5.2023

Suomi toisena kielenä -linjalla opiskellaan laaja-alaisesti suomen kieli- ja viestintätaitoja ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (35 viikkoa). Oppijat jaetaan taitotason mukaisiin ryhmiin. Opintoryhmien aloitustaso: alle A1- ja A1.3-. Oppimistavoite on B1.1. Tavoitteena on, että oppija saa sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet, jotka tukevat jatkuvaa kielenoppimista, selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa sekä hakeutumista työ-elämään tai jatko-opintoihin.

Opiskelijat saavat yksilö- ja ryhmäohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi tähdätä esimerkiksi opintojen suorittamiseen, työhön sijoittumiseen tai jatkosuunnitelmien tekoon.

Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja noudatetaan kielitietoisen opetuksen periaatteita.

Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä opiston muiden opiskelijoiden kanssa.

Linjalla on mahdollista opiskella myös sivutoimisesti pelkästään suomen kielen opinnot (20 tuntia /viikko tai vähemmän). Opiskelun voi aloittaa omalta lähtötasolta.

 

Finnish Language for Foreigners

Финский язык для иностранцев

 

HAKEMINEN

Hakuaika lukuvuoden 2022-2023 koulutuksiin:

Hakemuksia otetaan vastaan koko lukuvuoden ajan, mikäli linjalla on vapaita opiskelupaikkoja. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2023-2024 koulutuksiin alkaa 1.3.2023.

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Ulkomailta tuleva opiskelija tarvitsee voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta https://migri.fi

Hakulomake Suomi toisena kielenä S2-linjalle kysy lisää
Lähikuva liitutaulusta jossa suomenkielistä tekstiä

Linjan tavoitteet

Lähikuva työskentelypöydästä ja muistiinpanovihkosta
- parantaa opiskelijan selviytymistä arkielämän tilanteissa suomen kielellä
- vahvistaa opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa
- vahvistaa opiskelijan työllisyyttä tukevia valmiuksia
- vahvistaa opiskelijan osallisuutta yhteiskunnassa
- edistää opiskelijan siirtymista jatkokoulutukseen

LINJAN OPPIAINEET

- suomen kieli- ja viestintäosaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
- kestävä kehitys
- liikunta ja toiminnallinen suomen kieli
- tietotekniikka (valinnainen)
- englanti (valinnainen)

Kieli- ja viestintäosaaminen ja ohjaus nivoutuu kaikkiin oppiaineisiin.

Linjalla opiskellaan joka arkipäivä klo 9.00-15.00.

HINNAT 2022-2023

Opistomaksu maksetaan kahdeksassa erässä lukuvuoden aikana.

2440 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, lounas ja päiväkahvi)
305 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

2112 € / lukuvuosi (pelkkä opetus)
264 € /erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

Joutsenon Opistolla on asuntola, jossa opiskelijat voivat asua. Jos opiskelija asuu asuntolassa, opiskelu maksaa:

3405 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, asuminen 1hh tai 2 hh, aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen)
425 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

Huom. Kotoutujalle koulutus on maksuton!

Yhteistyökumppanit