Edetään ekoina -linja

Tartu toimeen kestävän elämän rakentamiseksi! Opinnoissa syvennytään ekologiseen ajatteluun ja ihmisen ja luonnon yhteyteen. Linjalla korostuu käytännön osaamisen ja käsillä tekemisen merkitys tulevaisuuden taitojen kehittämisessä. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Schumacher Collegen kanssa ja ne toimivat väylänä ympäristöalan ja kestävyystieteen opintoihin.

Katso opintomaksuihin liittyvä tarjous alempaa tältä sivulta!

#edetäänekoina

Opettaja valkotaulun edessä kertomassa huomiolappuihin kirjoitetuista asioista

Edetään ekoina -linja 21.8.2023—18.5.2024

Linjalla opitaan keskeisimmät kestävän elämäntavan perusteet sekä luodaan kokonaan uusia kestäviä olemisen tapoja. Oppisisällöt peilaavat ekososiaalisen sivistyksen arvoja. Opintovuoden aikana rakennetaan ymmärrystä ihmisen ja ympäristön toiminnasta, omasta osallisuudesta maailmankansalaisena sekä harjoitellaan taitoja, joilla voi elää todeksi kestävää elämää. Kestävän elämän lähtökohdiksi tunnistetaan laadukas ja merkityksellinen elämä, joka koostuu yksilön kokemasta hyvinvoinnista ja motivaatiosta olla luomassa kestävämpää tulevaisuutta.

Lukuvuoden aikana kuljetaan toisiinsa kytkeytyvä kolmiulotteinen polku, jonka ulottuvuudet ovat tietojen ja ymmärryksen laajeneminen, ekoina elämisen opettelu sekä työkalut ekoina elämiseen. Polkujen yhteisenä päätepisteenä on oman merkityksellisyyden tiedostava hyvinvoiva ihminen, joka soveltaa ekoina elämisen tietoja, taitoja ja työkaluja vielä opistovuoden jälkeenkin. Linjalla opiskellaan Turun avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset ympäristötieteiden perusopinnot (25 op), jotka antavat valmiudet ymmärtää ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä maailmanlaajuisella sekä paikallisella tasolla. Perusopintoihin on tarjolla oppiainekohtaista tuutorointia tai ryhmänohjausta, jossa perehdytään ohjatusti oppiaineen sisältöihin ja hyödynnetään ryhmäprosesseja oppimisen edistäjänä. Yhteisten opintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella valinnaisia aineita opiston kaikille tarjottavista kursseista.

Tieteellisen näkökulman ja konkreettisten taitojen harjoittelun lisäksi linjalla painotetaan luovaa tekemistä ja luonnossa olemista. Linjalla käytetään kokemuksellisen oppimisen ja elämyspedagogiikan menetelmiä ja tuetaan oppijan moninäkökulmaisen ajattelun kehittymistä sekä kykyä olla läsnä olennaisen äärellä. Linjan opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja ja opintojen ohjausta.
 

Avoimen yliopiston perusopinnot

Linjan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Jyväskylän avoimen yliopiston mukaisesti, tai terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot (25 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN

Vielä on mahdollista ilmoittautua linjan opintoihin lukuvuodelle 2023-2024. Tiedustele vapaita opiskelupaikkoja toimistostamme p. 045 844 2993 tai opisto(at)joutsenonopisto.fi.

Linjan opintoihin ilmoittaudutaan opiston verkkosivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta.

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.

Ilmoittaudu opintoihin kysy lisää

Anna oma panoksesi kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi

Joutsenon Opiston visio on olla ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä  ja tämän vuoksi tarjoamme Edetään ekoina-opintolinjan opinnot maksutta.
 

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus), joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettävien opintotukikuukausien määrää. Huomioithan, että lukuvuonna 2023-2024 tarjoamme edetään ekoina-linjan opinnot maksutta!

Lue lisää maksuista ja rahoituksesta

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Tarjoamme opiskelijoillemme yhteisöllistä asumista kotoisassa ja siistissä asuntolassamme. Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa. Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

Lue lisää asumisesta

Tutustu Turun avoimen yliopiston ympäristötieteen perusopintoihin

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op (TY)

Yhteistyökumppanit

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista