Joutsenon Opisto on kestävän kehityksen oppilaitos

Juuret ja sijainti

Joutsenon Opisto on perinteikäs mutta tulevaisuuteen katsova kansanopisto, joka perustettiin vuonna 1950 Pöyhiänniemen tilan alueelle. Lappeenrannan Joutsenon kaupunginosassa sijaitseva viihtyisä opistokampuksemme on luonnonläheisellä alueella, aivan Saimaan äärellä. Pihapiiristä ja asuntolan ikkunoista voit seurata kuinka vuodenajat muuttavat kaunista järvimaisemaa ja vain muutamalla askeleleella pääset ulkoilemaan ja liikkumaan lähiluontoon. Luonnonläheisyys onkin meille voimavara, ja opistomme vastuullisuuslupaukseen sisältyy myös kestävän kehityksen vaaliminen ja edistäminen.

Opiskelurauhan takaava ympäristömme ei kuitenkaan ole eristäytynyt tai etäinen. Joutsenon taajaman keskustaan on matkaa noin 2,5 kilometriä. Linja-autopysäkki sekä rautatieasema ovat kävelymatkan päässä, ja julkisten liikennevälineiden yhteydet lähimpiin kaupunkeihin, Lappeenrantaan ja Imatralle, ovat säännölliset. Opiskelijoillamme on myös mahdollisuus lainata opiston polkupyöriä.

Meille on tärkeää tuoda paikallisuutta ja paikallishistoriaa opiskelijoidemme tietoisuuteen. Alueen historia näkyy opistollamme muun muassa rakennusten nimissä ja kuvataiteen tiloiksi kunnostetussa, Taidetaloksi nimetyssä tunnelmallisessa entisessä navetassa. Paikallisuus näkyy myös ruokapalveluissamme: keittiömme käyttää tuoreita raaka-aineita, ja haluamme osaltamme vahvistaa puhtaan lähellä tuotetun ruoan asemaa suosimalla mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa ja lähituottajia.

Kesäisin Joutsenon Opiston kampusalue on täynnä elämää, kun vietämme Joutsenon Taidekesää. Läpi kesän kestävä Taidekesä sisältää lukuisia musiikin- ja taiteen kursseja sekä yleisötilaisuuksia.

Joutsenon Opisto on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton kansanopisto.

 

Yhteisöllisyys ja vastuullisuus

Opiston yhteisöllinen ilmapiiri näkyy kaikkien, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan keskuudessa. Opintojen ja asuntolan yhteisöllisyyttä kiitelläänkin opiskelijoiden toimesta vuosi toisensa jälkeen, ja tämä on meille kunnia-asia jota haluamme vaalia jatkossakin. Tavoitteenamme on, että kaikki opiskelijat kokevat tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, kokevat olevansa tasavertaisia ja saavat tukea opintoihinsa. Toivomme myös, että opiskelijoiden on helppo lähestyä opiston henkilöstöä, niin opettajia kuin muuta henkilökuntaa, oli asia mikä tahansa.

Haluamme olla ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä. Ekososiaalisen sivistyksen arvoihin ja toiminnan periaatteisiin lukeutuvat vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys. Vastuullinen toimintamme perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Peilaamme toimintaamme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kautta kaikissa arjen toiminnoissamme, niin hankinnoissa, ruokapalveluissa, rakennusten energiaratkaisuissa kuin muiden ihmisten kohtaamisessa. Meille opiskelijoidemme hyvinvointi on tärkeää ja keräämmekin opiskelijoiltamme säännöllisesti palautetta ja teemme niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä.

Meillä sanat muuttuvat konkreettisiksi teoiksi.

Voit lukea lisää ekososiaalisesta sivistyksestä ja vastuullisuudesta täältä sekä jatkuvan parantamisen periaatteesta täältä.

 

Ryhmä opiskelijoita ringissä salin lattialla, kädet ringin keskustaa kohti
kestävä kehitys

Mitä kestävä kehitys on? Sen on kehitystä, jonka avulla tyydytetään nykyisten sukupolvien tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. Tarkentaakseen tätä YK on määritellyt 17 Kestävän kehityksen tavoitetta, joiden avulla on pyritty ohjaamaan vuodesta 2016 saakka kansainvälistä kehitystä kestävämmälle tasolle. Tavoitteet koskevat niin ympäristön kuin ihmistenkin hyvinvointia.

Joutsenon Opistolla tavoitteenamme on sulauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaikkeen tekemiseemme ja toimintaamme. Konkreettisesti kestävä kehitys ilmenee opistolla vastuullisuuden, ekososiaalisen sivistyksen, myötätuntokulttuurin ja yhteisöllisyyden muodossa, jotka kaikki kietoutuvat yhteen toiminnassa, vuorovaikutustilanteissa, opetuksessa sekä olemisessa.

Yksi tärkeimmistä keinoista edistää tavoitteiden toteutumista on kestävän kehityksen huomioiminen opetuksessa ja siten tiedon jalkauttaminen opiskelijoille. Opintosuunnitelmassamme linjaamme: "Kaikilla opintojaksoilla pohditaan opiskeltavien aihepiirien kytköksiä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pyrkimyksenä on ymmärtää asioiden ja ilmiöiden välisiä kytköksiä ja moninäkökulmaisuutta ja oppia systeemistä ajattelua." Opetuksessamme pyrimme siihen, että opiskelijamme oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään, toimistaan ja ympäristöstään kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Lisäksi koulutustarjonnassamme on kestävyys- ja ympäristötieteen linja, jolla päästään pureutumaan syvemmin näihin teemoihin ja niiden sisältöihin. Loppujen lopuksi päämääränämme on yhdessä muiden organisaatioiden kanssa edistää kestävää kehitystä osana kansalaistaitoja.
 

Sertifioitu oppilaitos

Joutsenon Opisto sertifioitiin kestävän kehityksen oppilaitokseksi toukokuussa 2022. Sertifioinnin myönsi Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen (OKKA) säätiö. Sertifiointiprosessin yhteydessä opistollamme luotiin kestävän kehityksen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään seuraavien vuosien aikana toteutettavat tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vahvistamme toiminnassamme ennakoivia ja uudistavia toimintatapoja.

Haluatko lukea tarkemmin, mitä konkreettisia kestävän kehityksen mukaisia toimia teimme vuosina 2021-2022?

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista