Psykologian linja

Oletko kyllästynyt puurtamaan yksin? Suorita psykologian perusopinnot lähiryhmäohjauksessa Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Linjalla opiskelu kehittää korkea-asteen opiskeluvalmiuksia ja auttaa psykologian pääsykokeissa huomattavasti, sillä opinnoissa painotetaan pääsykokeissa mitattavaa tilastotieteen soveltavaa osaamista ja loogista ajattelua.

Psykologian opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat edistää tavoitteitaan alan opinnoista, lisätä itsetuntemustaan tai kehittää ammatillista osaamistaan.

#psykologianlinja

Opiskelijaryhmä työskentelemässä vapaasti sohvaryhmillä

Psykologian linja 22.8.2022 — 19.5.2023

Psykologian linjalla opiskellaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op), jotka kehittävät valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua teoreettisesti ja tilastollisesti.

Uutena painotuksena opinnoissa perehdytään ennen kaikkea tilastotieteen soveltavaan osaamiseen ja loogisen päättelyyn. 

Linjan muissa opinnoissa kehitetään yleisiä akateemisia valmiuksia ja kriittistä lukutaitoa, tutustutaan sosiaalisiin ilmiöihin, positiivisen psykologian perusteisiin sekä ympäristöpsykologisiin näkökulmiin. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja tai valita oman kiinnostuksen mukaan muita tarjolla olevia perusopintokokonaisuuksia kuten kasvatustieteen (25 op, JY) tai terveyden edistämisen ja terveystiedon peusopinnot (25 op, UEF).

Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

 

Lähiryhmäohjaus

Perusopintoihin on tarjolla oppiainekohtaista tutorointia tai ryhmänohjausta säännöllisesti. Näillä tunneilla perehdytään ohjatusti oppiaineen sisältöihin ja edistetään oppimista ryhmäprosessien keinoin. Lähiryhmäohjaus tukee huomattavasti opintojen edistymistä ja syvempää oppimista, vertaistuen ja vertaisoppimisen myötä. Et siis ole opintojesi kanssa yksin!

 

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2023-2024 koulutuksiin on 1.3.-13.8.2023.

Linjan opintoihin ilmoittaudutaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.

Ilmoittaudu opintoihin kysy lisää
Neljä opiskelijaa työskentelee tietokoneilla pöydän ääressä

Opinnot psykologian linjalla ovat erinomainen keino valmistautua yliopistojen psykologian alan pääsykokeisiin

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

Opintoihisi voit saada opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus), joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettävien opintotukikuukausien määrää.

Lue lisää maksuista ja rahoituksesta

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa. Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.
Lukuvuonna 2022-2023 täysihoidossa majoittuvan opiskelijan asuminen opiston asuntolassa on maksutonta.

Lue lisää asumisesta

Tutustu Jyväskylän avoimen yliopiston psykologian perusopintoihin!

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)

Yhteistyökumppanit