Ryhmänohjaaja Heidin kokemuksia avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta

22.09.2021

Ohjaan Joutsenon Opistolla sekä kasvatustieteen että psykologian perusopintoja ja työskentelen näiden tavoitteiden kanssa päivittäin. Linjoille hakeutuu vuosittain ihmistieteistä kiinnostuneita opiskelijoita viettämään välivuotta toisen asteen opintojen jälkeen. Vaihtoehtoisesti opiskelijat tulevat opistolle vahvistamaan ammatillista osaamistaan – tai muuten vain kokeilemaan yliopisto-opiskelua.   

”Kansanopistossa järjestettävän lähiryhmäohjauksen ydin on kohdata, kuunnella ja syventyä opiskelijoiden tarpeisiin.”

Avoimen yliopiston tarjoamissa opinnoissa parasta on se, että opiskelijat voivat rauhassa tutustua itseä kiinnostavaan oppiaineeseen, samalla edistää opintojaan sekä tutustua akateemiseen maailmaan. Pääsääntöisesti avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa itsenäisesti. Tarjoamme kuitenkin Joutsenon Opistolla lähiryhmäohjausta yliopisto-opintoihin, sillä yliopisto-opinnot ja akateeminen kirjoittaminen saattavat aiheuttaa päänvaivaa ilman aiempaa kokemusta niistä.  

Ohjaajana pystyn antamaan opiskelijoillemme yksilöllistä palautetta yliopistoon palautettavista oppimistehtävistä ja samalla sparrailen opiskelijoita esimerkiksi tenttivalmistautumisessa. Oma näkemykseni myös on, että opintosuoritukset ovat hieman monipuolisempia, jos opintojaan tekee lähiryhmäohjauksessa. Lisäksi oppitunneilla voimme pohtia yhdessä teemoja, jotka ovat itsenäisessä opiskelussa tuntuneet haastavilta.  

Lähiryhmäohjauksen paras anti on vertaistuki, jota opiskelijat saavat toisiltaan! Jokaisella oppitunnilla pääsemme keskustelemaan polttavista teemoista ja jakamaan uusia näkökulmia toistemme kanssa. Tämä tukee opiskelijoiden syvällisempää oppimista ja opiskelumotivaatiota Uskonkin, että opiskelijat lähtevät meiltä valmiimpina yliopisto-opintoihin, koska myös yhteistyötaidot kehittyvät huomattavasti opistovuoden aikana. Unohtamatta tietenkään sitä, että akateemisten valmiuksien lisäksi opiskelu kansanopistossa on opiskelijoille unohtumaton kokemus, jonka aikana he kasvavat ihmisinä ja löytävät elinikäisiä ystävyyssuhteita! 

-Heidi

Lue lisää Jyväskylän avoimesta yliopistosta täältä!

Lisää blogeja

2 kuukautta sitten

Mariellan, Miran ja Annin h-hetki koittaa japanin kielen puhetilaisuudessa!

Kiinnostus japanin kieltä kohtaan muuttui intensiivisiksi opinnoiksi, jotka toivat eteen mieleenpainuvan tilaisuuden esiintyä yleisön edessä, milläpä muulla kuin japanin kielellä.

5 kuukautta sitten

Joutsenon Opistolla sain keskittyä taiteen luomiseen mukavien opiskelukavereiden kanssa

Kuvataidelinjalla lukuvuonna 2020-2021 opiskellut Lotta löysi oman alansa ja pääsi opiskelemaan yliopistoon.

4 kuukautta sitten

Trading an American suburban life for the greenery of untouched land

Vapaaehtoistyöntekijämme Anthony kertoo siitä, kuinka päätyi Suomeen ja Joutsenon Opistolle sekä ensimmäisien kuukausien kokemuksistaan.

1 vuotta sitten

Aikuisopiskelijan kokemuksia ja muistoja

Virpi opiskeli englannin perusopinnot ja huomasi vuoden jälkeen itsetunnonkin nousseen reilusti!