Värioppi (1 op) 16.-26.9.2024

Värioppikurssilla tutkitaan, mitä väri on. Kurssilla keskitytään monipuolisesti väriin ja sen havainnointiin. Väriin tutustutaan eri värioppien ja -teorioiden avulla ja kurssilla tehdään soveltavia harjoituksia tutkien värin ominaisuuksia maalien, väripapereiden ja valojen avulla. Kurssilla harjoitellaan käytännönläheisesti värien sekoittamista, tutkitaan väririnnastuksia ja -harmonioita, värin suhteellisuutta ja värinkäytön mahdollisuuksia esimerkiksi tilavaikutelman luomisessa.

Kurssin suoritettuaan oppija

  • tunnistaa värin peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kuvataiteen kontekstissa.
  • tunnistaa keskeisiä värioppeja ja teorioita.
  • harjoittaa värintuntemuksen taitojaan käytännön harjoituksissa.
  • omaksuu väriopin perustietoja ja -taitoja.
  • osaa soveltaa väriopin sisältöjä omassa taiteellisessa työskentelyssään.

Hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit:

  • Oppija osallistuu aktiivisesti yhteisiin tapaamisiin ja valmistaa annetut kurssitehtävät. 
  • Oppija tuntee väriopin keskeistä käsitteistöä ja sisältöjä.
  • Oppija soveltaa värintuntemuksen taitojaan ja kokoaa tehtävistään portfolion.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opettaja: Tuulia Iso-Tryykäri, kuvataiteilija YAMK

Kurssiaikataulu:
maanantai 16.9. kello 9-13.50 (5h)
tiistai 17.9. kello 9-13.50 (5h)
torstai 19.9. kello 9-11.30 (3h)
maanantai 23.9. kello 9–13.50 (5h)
tiistai 24.9. kello 9–13.50 (5h)
torstai 26.9. kello 9–11.30 (3h)

Kurssilla on kontaktiopetusta 26 tuntia ja itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, joita voi tehdä opistolla.

Kurssin hinta
Vahvistetaan myöhemmin
Kurssipäivinä opiston ruokalasta voi ostaa lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen
8.9. mennessä opiston toimistoon sähköpostitse opisto(at)joutsenonopisto tai p. 045 844 2993.

Tiedustelut:
Kuvataideopettaja Mirja Jokiaho, mirja.jokiaho(at)joutsenonopisto.fi tai p. 045 844 2987


 

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista