Painetusta taiteesta (5 op), 2.9.2024-22.1.2025

LAB AMK:n kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelman mukainen opetus
tunnus: AM00CW39

Kurssilla käydään läpi painetun taiteen luonnetta taidemuotona sekä tutustutaan erilaisiin painomenetelmiin sekä niihin liittyviin työprosesseihin. Pääpaino perusopinnoissa on tekniikoiden harjoittelussa ja ilmaisullisessa kokeilussa, ei niinkään valmiiden teosten tekemisessä sinänsä. Lisäksi opinnossa tutustutaan eri painomenetelmissä hyödynnettäviin materiaaleihin ja välineisiin sekä opitaan taidegrafiikan pajassa työskentelyn perusteet ja työturvallisuus.

Opintojakson teoriaosuudessa käydään läpi painetun taiteen historiaa, perehdytään taidegrafiikan eri painomenetelmien eroihin sekä tutustutaan painetun taiteen ilmiöihin nykytaiteessa. Opintojaksolla opitaan myös painetun taiteen ammattisanastoa, taidemuotoon liittyvää käsitteistöä sekä vedosten merkitsemistavat. Tekemistä reflektoidaan yhdessä kurssin loppukeskustelussa.

Opettaja: Mirja Jokiaho, Kuvataideopettaja TaM

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- pajatyöskentelyn perusteet ja työturvallisuuskäytänteet
- hyödyntää painetun taiteen menetelmiä työskentelyssään
- käyttää painetun taiteen perusmateriaaleja ja välineitä työskentelyssään
- hahmottaa painetun taiteen perusperiaatteet ja lainalaisuudet
- suhteuttaa painetun taiteen osaksi nykytaiteen kenttää
- materiaalien tarkoituksenmukaisen käytön talouden ja ympäristöystävällisyyden kannalta
- arvioida ja laskea tuotantokustannuksia
- kartoittaa ammattimaisesti materiaaleja ja niiden hankintaa

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Opintojakson aikataulu:

Monotypia 1 op
maanantai 2.9. kello 10–13.50 (4h) 
tiistai 3.9. kello 9–13.50 (5h) 
keskiviikko 4.9. kello 9–13.50 (5h) 
maanantai 9.9. kello 10–13.50 (4h) 
tiistai 10.9. kello 9–13.50 (5h) 
keskiviikko 11.9. kello 9-13 (4h) 

Kontaktiopetusta 27 tuntia.

Syväpainomenetelmät: metalligrafiikka 2 op
 keskiviikko 30.10 kello 9–13.50 (5h) 
torstai 31.10. kello 9–11.30 (3h) 
maanantai 4.11. kello 9–13.50 (5h) 
tiistai 5.11. kello 9–13.50 (5h) 
keskiviikko 6.11. kello 9–13.50 (5h) 
torstai 7.11. kello 9–11.30 (3h) 
tiistai 12.11. kello 9–13.50 (5h) 
keskiviikko 13.11. kello 9–13.50 (5h) 
torstai 14.11. kello 9–11.30 (3h) 
keskiviikko 20.11. kello 9–13.50 (5h)

Kontaktiopetusta 44 tuntia ja 10 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Kohopainomenetelmät: puupiirros ja linografiikka 2 op
tiistai 7.1. kello 10–13.50 (4h) 
keskiviikko 8.1. kello 9–13.50 (5h) 
torstai 9.1. kello 9–11.30 (3h) 
maanantai 13.1. kello 10–13.50 (4h) 
tiistai 14.1. kello 9–13.50 (5h) 
keskiviikko 15.1. kello 9–13.50 (5h) 
maanantai 20.1. kello 9–13.50 (5h) 
tiistai 21.1. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 22.1. kello 9-13 (4h) 

Kontaktiopetusta 40 tuntia ja 14 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson hinta
235 €
Kurssipäivinä opiston ruokalasta voi ostaa lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen
19.8. mennessä verkkosivun lomakkeella
Ilmoittaudu opintoihin

Tiedustelut:
Kuvataideopettaja Mirja Jokiaho, mirja.jokiaho(at)joutsenonopisto.fi tai p. 045 844 2987


 

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista