Painetusta taiteesta (5 op), 5.9.2023-23.1.2024

LAB AMK:n kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelman mukainen opetus
tunnus: AM00CW39

Kurssilla käydään läpi painetun taiteen luonnetta taidemuotona sekä tutustutaan erilaisiin painomenetelmiin sekä niihin liittyviin työprosesseihin. Pääpaino perusopinnoissa on tekniikoiden harjoittelussa ja ilmaisullisessa kokeilussa, ei niinkään valmiiden teosten tekemisessä sinänsä. Lisäksi opinnossa tutustutaan eri painomenetelmissä hyödynnettäviin materiaaleihin ja välineisiin sekä opitaan taidegrafiikan pajassa työskentelyn perusteet ja työturvallisuus.

Opintojakson teoriaosuudessa käydään läpi painetun taiteen historiaa, perehdytään taidegrafiikan eri painomenetelmien eroihin sekä tutustutaan painetun taiteen ilmiöihin nykytaiteessa. Opintojaksolla opitaan myös painetun taiteen ammattisanastoa, taidemuotoon liittyvää käsitteistöä sekä vedosten merkitsemistavat. Tekemistä reflektoidaan yhdessä kurssin loppukeskustelussa.

Opettaja: Mirja Jokiaho, Kuvataideopettaja TaM

Osaamistavoitteet:
opiskelija osaa
- pajatyöskentelyn perusteet ja työturvallisuuskäytänteet
- hyödyntää painetun taiteen menetelmiä työskentelyssään
- käyttää painetun taiteen perusmateriaaleja ja välineitä työskentelyssään
- hahmottaa painetun taiteen perusperiaatteet ja lainalaisuudet
- suhteuttaa painetun taiteen osaksi nykytaiteen kenttää
- materiaalien tarkoituksenmukaisen käytön talouden ja ympäristöystävällisyyden kannalta
- arvioida ja laskea tuotantokustannuksia
- kartoittaa ammattimaisesti materiaaleja ja niiden hankintaa

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Opintojakson aikataulu:

Monotypia ja kokeileva grafiikka 1 op
tiistai 5.9. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 6.9. kello 9–13.50 (5h)
tiistai 12.9. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 13.9. kello 9–13.50 (5h)
perjantai 15.9. kello 9–11.30 (3h)

Kontaktiopetusta 23 tuntia ja 4 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Syväpainomenetelmät: metalligrafiikka 2 op
  keskiviikko 25.10 kello 9–13.50 (5h)
perjantai 27.10. kello 9–13.50 (5h)
maanantai 30.10. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 1.11. kello 9–13.50 (5h)
perjantai 3.11. kello 9–11.30 (3h)
maanantai 6.11. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 8.11. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 15.11. kello 9–13.50 (5h)
torstai 16.11. kello 9–11.30 (3h)
perjantai 17.11. kello 9–11.30 (3h)

Kontaktiopetusta 44 tuntia ja 10 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Kohopainomenetelmät: puupiirros/linografiikka 2 op
tiistai 9.1. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 10.1. kello 9–13.50 (5h)
torstai 11.1. kello 9–11.30 (3h)
maanantai 15.1. kello 9–13.50 (5h)
tiistai 16.1. kello 9–13.50 (5h)
keskiviikko 17.1. kello 9–13.50 (5h)
maanantai 22.1. kello 10–13.50 (4h)
tiistai 23.1. kello 9–13.50 (5h)

Kontaktiopetusta 37 tuntia ja 17 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson hinta
225 €
Kurssipäivinä opiston ruokalasta voi ostaa lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen
30.8. mennessä opiston toimistoon sähköpostitse opisto(at)joutsenonopisto tai p. 045 844 2993.

Tiedustelut:
Kuvataideopettaja Mirja Jokiaho, mirja.jokiaho(at)joutsenonopisto.fi tai p. 045 844 2987


 

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista