Lausuntakurssi
18.-22.7.2022 (35 h)

Suomen Lausujain Liitto järjestää perinteisen kesäkurssinsa kolmatta kertaa yhteistyössä Joutsenon Opiston kanssa. Lausuntakurssi sopii kaikille sanataiteesta ja esiintymisestä kiinnostuneille. Kurssilla tutkitaan puheilmaisuun liittyviä asioita äänenkäytöstä fyysisen ilmaisun kautta tekstianalyysiin ja esityksen valmistamiseen. Uusia lausujia varten mukana on myös vasta-alkajien ryhmä, jossa lausuntaan voi tutustua erityisen matalalla kynnyksellä.

Kurssilla on sekä kiertäviä että yhteen lausunnan osa-alueeseen tarkemmin keskittyviä ryhmiä. Ei-kiertäviä ryhmiä ovat Alexander-tekniikan ryhmä, runon ohjauksen ryhmä ja aloittelijoiden ryhmä. Kiertävissä ryhmissä opiskellaan muun muassa äänenkäyttöä, tilan ja ilmaisuvolyymin hahmottamista, esityksen valmistamista ja käytäntöpainotteista tekstianalyysiä. Ryhmät valmistavat kurssin aikana kaksi matineaa, jotka sijoittuvat torstaille ja perjantaille. Kukin osallistuja osallistuu vain yhteen matineaan. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta kannustettavaa.

Opetuksen lisäksi kurssilla tavataan kirjailijavieras Kai Nieminen ja uuden lausuntaesityksensä Joutsenoon tuova Vuoden nuori lausuja Juuso Timonen.

Ilmoittautumislomakkeessa voit valita ryhmät, joihin osallistut.

Opettajat

Milla Hilke (kurssin vastuuopettaja), Mirjami Heikkinen, Sini Hukkanen, Misa Palander ja Emilia Pokkinen

Ei-kiertävät työpajat:

Misa Palander: Runon ohjaaminen

Työpaja on suunnattu ensisijaisesti lausuntaryhmien vetäjille ja ohjaajille. Työpajassa harjoitellaan tekstimateriaalin ohjaamista. Mitä ohjaaminen on? Miten ohjaaja rakentaa esityksen dramaturgian? Mitä on henkilöohjaus ja  millä eri keinoin esiintyjää voi ohjata? Miten löytää esityksen aihe?

Misa Palander on näyttelijä, käsikirjoittaja ja teatteriohjaaja. Hän on myös ohjannut useita runoesityksiä.

Milla Hilke: Lausunnan perusteet

Miten lähestyä runoa ja sen lausumista? Ryhmä on tarkoitettu osallistujille, jotka ovat harjoittaneet lausuntaa vasta vähän tai eivät ollenkaan. Työskentelyssä keskitytään lausunnan perusteisiin. Harjoituksissa tutkitaan hengitystä ja äänenkäyttöä sekä toiminnan ja mielikuvien hyödyntämistä runomuotoisen tekstin esittämisessä. Työskentelyn tavoitteena on luoda osallistujille perustyökaluja lausuntaan, vahvistaa jo olemassa olevia taitoja sekä laajentaa ilmaisua kohti vapaampaa esiintyjyyttä.

Milla Hilke on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja lausuja, joka toimii laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä niin pedagogina, ohjaajana kuin näyttelijänäkin.

Sini Hukkanen: Luonnollista ääntä ja läsnäoloa etsimässä (Alexander-tekniikka)

Työpajoissa tutkitaan Alexander-tekniikan näkökulmasta ääntä ja olemista ja tutustutaan Alexander-tekniikan perusteisiin. Osallistujilla on hyvä olla oma teksti tai runo, jonka muistaa helposti ulkoa.

Opettajana toimii Alexander-tekniikan opettaja Sini Hukkanen. Alexander-tekniikan pariin hänet on johdattanut kaipuu olla vähemmän pelkäävä erilaisissa tilanteissa. 

Kiertävät ryhmät:

Mirjami Heikkinen: Runon esittäminen ja keholliset muodonmuutokset

Työpajassa lähestytään äänenkäyttöä ja runon esittämistä somaattisen fyysisen teatterityön näkökulmasta. Työskentelyn lähtökohtina ovat tietoinen läsnäolo, kuunteleminen ja kehomielen sisä- ja ulkopuolisille impulsseille herkistyminen. Työpajassa tuodaan ääni, äänteet ja sanat kohtaamisen tilaan sisältä käsin elettyjen kehollisten muodonmuutosten kanssa. Osallistujat tutkivat runon ja liikkeen artikulaatiota, rytmiä, ajoitusta, suuntaamista sekä yhteyttä tilaan ja kanssaleikkijään. Runomateriaalissa ja esiintyjän instrumentissa luodaan tilaa mille tahansa kuviteltavissa oleville eläville ja elottomille olennoille ja ilmiöille.

Mirjami Heikkinen on näyttelijä, ääninäyttelijä, lausuja ja teatteripedagogi.

Emilia Pokkinen: Läsnäolon taito, kehollinen ilmaisu ja hyvä äänenkäyttö

Näyttelijä Emilia Pokkisen johdolla vahvistetaan esiintyjän omaa persoonallista ilmaisua, läsnäolon taitoa ja hyvää, ilmeikästä äänenkäyttöä. Pureudumme tekstin ytimeen ja haemme ihmistä, kohtaloa, tarinaa yksittäisen runon tai proosakatkelman takaa. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien kehollista ilmaisukykyä ja rohkaista heitä olemaan esiintymistilanteissa rennompia ja samalla ilmaisuvoimaisempia.

Teatteritaiteen maisteri Emilia Pokkinen on Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä ja pedagogi, joka on työskennellyt runojen parissa koko uransa ajan. Hän on valmistanut runoesityksiä niin lapsille kuin aikuisillekin sekä ohjannut harrastajaryhmiä. Hän on Näyttelijäliiton ja Lausujain Liiton pitkäaikainen jäsen.

Hinta

A-hinta 415 €  (opetus ja majoitus täysihoidossa 1 hh)
B-hinta 395 € (opetus ja majoitus täysihoidossa 2 hh)
C-hinta 300 € (opetus, lounas ja päiväkahvi)

 
Ilmoittautuminen kurssille alkaa 1.2.2022

 

Linkki ilmoittautumissivulle

 

Ilmoittautumislomakkeen lähetettyäsi saat sähköpostiisi vahvistusviestin siitä, että ilmoittautumisesi on vastaanotettu. Jos vahvistusviestiä ei ole tullut, otathan yhteyttä opiston toimistoon.

Kurssikutsu ja lasku lähetetään sähköpostitse heti kurssin varmistuttua kevään aikana tai viimeistään noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Mikäli kurssilla on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan kurssin alkuun asti.

Peruutusehdot

Peruutus on maksuton 7 kalenteripäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään puolet kurssin hinnasta. Jos osallistuja esittää lääkärintodistuksen, kurssimaksu palautetaan. Kurssimaksun palautuksesta peritään 15 € toimistomaksua, joka vähennetään palautuksesta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu kurssille, peritään koko kurssimaksu. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka kurssimaksu jätettäisiin maksamatta.

Jos kurssi perutaan koronatilanteesta johtuen opiston toimesta, mahdollisesti jo maksettu kurssimaksu palautetaan täysimääräisenä kurssille ilmoittautuneille. Peruuntumistilanteessa opisto ei korvaa muita kuluja (esimerkiksi matkasta aiheutuneet kulut).

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lue lisää Tietoa kurssilaiselle