Lausuntakurssi
18.-22.7.2022 (35 h)

Suomen Lausujain Liitto järjestää perinteisen kesäkurssinsa kolmatta kertaa yhteistyössä Joutsenon Opiston kanssa. Lausuntakurssi sopii kaikille sanataiteesta ja esiintymisestä kiinnostuneille. Kurssilla tutkitaan puheilmaisuun liittyviä asioita äänenkäytöstä fyysisen ilmaisun kautta tekstianalyysiin ja esityksen valmistamiseen. Uusia lausujia varten mukana on myös vasta-alkajien ryhmä, jossa lausuntaan voi tutustua erityisen matalalla kynnyksellä.

Kurssilla opiskellaan eri opettajien johdolla muun muassa äänenkäyttöä, fyysistä ilmaisua, läsnäoloa, tekstin tulkintaa, dramaturgiaa sekä esityksen valmistamista. Ryhmät valmistavat kurssin aikana kaksi matineaa, jotka sijoittuvat torstaille ja perjantaille. Kukin osallistujaosallistuu vain yhteen matineaan. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta kannustettavaa.

Opetuksen lisäksi kurssilla tavataan kirjailijavieras Kai Nieminen ja uuden lausuntaesityksensä Joutsenoon tuova Vuoden nuori lausuja Juuso Timonen.

Kaikki opetus toteutetaan kiertävissä pienryhmissä siten, että jokainen osallistuu kaikkien opettajien opetukseen.

Opettajat

Milla Hilke (kurssin vastuuopettaja), Mirjami Heikkinen,  Jukka Heiskanen ja Emilia Pokkinen
 

Milla Hilke: Esiintyjän kuvittelukyky

Jokaisesta tekstistä avautuu kokonainen maailma. Mitä syntyy, kun se kohtaa esiintyjän muistojen, aistimusten ja kuvitelmien kanssa? Työpajassa tutkitaan tekstistä syntyvien tarkkojen mielikuvien vaikutusta esiintyjän tunne- ja puheilmaisuun sekä keholliseen ilmaisuun. Työskentelyn tavoitteena on vapauttaa ja kirkastaa kuvittelukykyä ja sen myötä ilmaisua sekä rohkaista omien sisäisten maisemien käyttämiseen ilmaisussa.

Milla Hilke on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja lausuja, joka toimii laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä niin pedagogina, ohjaajana kuin näyttelijänäkin.

Mirjami Heikkinen: Runon esittäminen ja keholliset muodonmuutokset

Työpajassa lähestytään äänenkäyttöä ja runon esittämistä somaattisen fyysisen teatterityön näkökulmasta. Työskentelyn lähtökohtina ovat tietoinen läsnäolo, kuunteleminen ja kehomielen sisä- ja ulkopuolisille impulsseille herkistyminen. Työpajassa tuodaan ääni, äänteet ja sanat kohtaamisen tilaan sisältä käsin elettyjen kehollisten muodonmuutosten kanssa. Osallistujat tutkivat runon ja liikkeen artikulaatiota, rytmiä, ajoitusta, suuntaamista sekä yhteyttä tilaan ja kanssaleikkijään. Runomateriaalissa ja esiintyjän instrumentissa luodaan tilaa mille tahansa kuviteltavissa oleville eläville ja elottomille olennoille ja ilmiöille.

Mirjami Heikkinen on näyttelijä, ääninäyttelijä, lausuja ja teatteripedagogi.

 

Jukka Heiskanen: Runon ohjaaminen

 

Työpajassa harjoitellaan oman sooloesityksen valmistamista runojen pohjalta. Runosta kumpuavista assosiaatioista sommitellaan toimintaa ja fyysisiä asetelmia näyttämölle. Syntyneistä palasista rakennetaan esityksen dramaturgia ja rytmi – ehyt kokonaisuus, joka voi esityksestä riippuen pitää sisällään juonen tai hurmata ilman sitä.

 

Jukka Heiskanen on teatteriopettaja, joka nauttii kaunokirjallisuuden upottavista maailmoista. Ennen teatterialalle siirtymistään hän opiskeli kotimaista kirjallisuutta, yleistä kirjallisuustiedettä ja suomen kieltä.

 

Emilia Pokkinen: Läsnäolon taito, kehollinen ilmaisu ja hyvä äänenkäyttö

 

Näyttelijä Emilia Pokkisen johdolla vahvistetaan esiintyjän omaa persoonallista ilmaisua, läsnäolon taitoa ja hyvää, ilmeikästä äänenkäyttöä. Pureudumme tekstin ytimeen ja haemme ihmistä, kohtaloa, tarinaa yksittäisen runon tai proosakatkelman takaa. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien kehollista ilmaisukykyä ja rohkaista heitä olemaan esiintymistilanteissa rennompia ja samalla ilmaisuvoimaisempia.

 

Teatteritaiteen maisteri Emilia Pokkinen on Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä ja pedagogi, joka on työskennellyt runojen parissa koko uransa ajan. Hän on valmistanut runoesityksiä niin lapsille kuin aikuisillekin sekä ohjannut harrastajaryhmiä. Hän on Näyttelijäliiton ja Lausujain Liiton pitkäaikainen jäsen.
 

 

Hinta

 

A-hinta 415 €  (opetus ja majoitus täysihoidossa 1 hh)
B-hinta 395 € (opetus ja majoitus täysihoidossa 2 hh)
C-hinta 300 € (opetus, lounas ja päiväkahvi)
 

 

kurssilla on vielä vapaita paikkoja. ilmoittaudu mukaan!
 

 

Linkki ilmoittautumissivulle

 

Ilmoittautumislomakkeen lähetettyäsi saat sähköpostiisi vahvistusviestin siitä, että ilmoittautumisesi on vastaanotettu. Jos vahvistusviestiä ei ole tullut, otathan yhteyttä opiston toimistoon.

Kurssikutsu ja lasku lähetetään sähköpostitse heti kurssin varmistuttua kevään aikana tai viimeistään noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Mikäli kurssilla on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan kurssin alkuun asti.

Peruutusehdot

Peruutus on maksuton 7 kalenteripäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään puolet kurssin hinnasta. Jos osallistuja esittää lääkärintodistuksen, kurssimaksu palautetaan. Kurssimaksun palautuksesta peritään 15 € toimistomaksua, joka vähennetään palautuksesta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu kurssille, peritään koko kurssimaksu. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka kurssimaksu jätettäisiin maksamatta.

Jos kurssi perutaan koronatilanteesta johtuen opiston toimesta, mahdollisesti jo maksettu kurssimaksu palautetaan täysimääräisenä kurssille ilmoittautuneille. Peruuntumistilanteessa opisto ei korvaa muita kuluja (esimerkiksi matkasta aiheutuneet kulut).

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lue lisää Tietoa kurssilaiselle