VR otathan meidät vielä jatkossakin kyytiin?

VR suunnittelee juna-asemien lakkauttamista uudistetun itäradan varrelta. Kyseisen uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa itäisen Suomen saavutettavuutta.  Lakkauttamisuhan alla ovat Joutseno, Kitee, Kesälahti ja Simpele. Lakkauttamisen hyöty Väyläviraston vaikutusarvioinnin mukaan on kokonaisuudessaan ajallisesti 10 minuuttia. Niin, luit oikein, 10 minuuttia! Me Joutsenon Opiston Aktiivisen vaikuttamisen kurssilaiset haluammekin tässä kohtaa kysyä: ovatko nämä 10 minuuttia tärkeämpiä kuin Suomen tavoitteet hiilineutraaliudesta ja fossiilittomammasta liikkumisesta tai saatikka sitten tärkeämpiä kuin satojen ihmisten liikkumisen vaivattomuus ja mahdollisuus valita kestävä kulkumuoto? 

Joutsenon juna-asema on jo vuosikymmenien ajan palvellut niin joutsenolaisten kuin meidän opistolaistenkin elämää. Toimiva junayhteys ja lähellä Joutsenon keskustaa sijaitseva asema ovat taanneet joutsenolaisille helpon ja ympäristöystävälliseliikkumisen lähimpään kaupunkiin Lappeenrantaan ja muualle Suomeen sekä opistolaiselle paremmat mahdollisuudet kotivierailuihin. Väyläviraston raportin mukaan poistuvia junavuoroja voitaisiin korvata paremmilla bussiyhteyksil, mutta jos asiaa kuitenkin tarkastellaan rahallisesti, on bussimatka Joutsenosta Lappeenrantaan yli puolet kalliimpi.  Näin opiskelijan kukkaron kannalta muutos on kestämätönEikä mieltämme paranna sekään, että joudumme tuplaamaan matkustusajan Lappeenrannasta Joutsenoon. 

VR visioi olevansa yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Tämän toteuttamiseksi strategiassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, kasvua, vastuullisuutta sekä tuodaan esiin ympäristöarvoja ja yhteiskuntavastuu. VR uskoo lisäävänsä sujuvalla raideliikenteellä hyvinvointia, mutta sujuvoittaako liikennettä se, että kyytiin ei pääse kuin isoimmista kaupungeista? 

“Hyvinvointi lisääntyy, kun mahdollistamme arjen sujuvan liikkumisen. Lisäksi vähennämme liikenteen päästöjä ja sitä kautta hillitsemme ilmastonmuutosta.” 

-VR 

Mielestämme VR:n arvojen mukaista vastuullisuutta, kasvua ja asiakaslähtöisyyttä olisi sujuvan liikkumisen mahdollistaminen kaikille.  Lisäksi myös ympäristö kiittäisi, kun junan voisi valita oman auton sijaan. Juna-asemien lakkauttaminen puolestaan syö pohjan VR:n lupauksilta, kun hienot visiot ovatkin pelkkää sanahelinää. 

Traficomin mukaan julkisen liikenteen käytä pyritään kasvattamaan puolella nykyisestä määrästä vuoteen 2030 mennessä. Raideliikenteen osalta tämä tarkoittaisi 143 % lisäystä käyttömäärässä. Ihmettelemmekin, millä tavoin asemien lakkauttaminen tukee tavoitteen saavuttamista, jos halukkaat eivät pääse vaivattomasti kyytiin. Julkiseen liikenteeseen siirtyminen on myös osa nykyisen hallituksen hiilineutraaliustavoitetta. Tavoitteessa pyritään vähentämään merkittävästi liikenteen aiheuttamia päästöjä ja tavoittelemaan mahdollisimman fossiilitonta liikennettä. Kuten tiedetään, junat ovat muihin kulkuneuvoihin (kuten henkilöauto, linja-auto ja lentokone) verrattuna ympäristöystävällisin kulkumuoto.  

”Kansallisten ilmastotavoitteiden perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että vuoden 2040 jälkeen myös tieliikenne on pääosin sähköistettyä tai biopolttoaineilla kulkevaa.”   

Väyläviraston julkaisu 

Väyläviraston julkaisussa (Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisvaihtoehtojen arviointi) puolestaan junayhteyksien merkittävyyttä ilmastokriisin kannalta vähätellään sen nojalla, että siinä uskotaan vuoden 2040 jälkeen tieliikenteen olevan pääosin sähköistettyä tai biopolttoaineilla kulkevaa. Väite pohjautuu arvioon siitä, miltä yhteiskuntamme saattaa näyttää 20 vuoden kuluttua.  Mielestämme on järjetöntä sen perusteella heikentää jo ympäristöystävälliseksi todetun, olemassa olevan kulkuvälineen (junan) hyödyntämistä ja käytön vahvistamista. 

Ympäristöystävällisten ja kestävien valintojen tekemisen tulisi olla jokaiselle kansalaiselle kannattavaa ja houkuttelevaa, jotta siirtyminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa onnistuisi kivuttomasti. Jotta voisimme saavuttaa ilmastotavoitteet, kansalasia tulee ohjata kohti kestävää elämäntapaa. Sen sijaan asemia lakkauttamalla meiltä ja monilta muilta otetaan pois vaihtoehto valita kestävämpi kulkumuoto. 

Toimivien asemien poistaminen on ristiriidassa julkisen liikenteen lisäämistavoitteiden, hiilineutraaliustavoitteiden, VR:n omien lupauksien sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kanssa. Siksi olemmekin vahvasti sitä mieltä, että lakkauttamisuhan alla olevat asemat tulee säilyttää, jotta jokaisella on mahdollisuus valita liikkumismuodokseen julkinen liikenne, joka edesauttaa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Jos olet kanssamme samaa mieltä, käy allekirjoittamassa adressi aiheesta osoitteessa: https://www.adressit.com/vaadimme_vraa_saastamaan_joutsenon_aseman_ja_pysahtymaan_jatkossakin_asemalla