Ekososiaalinen sivistys strategiamme kulmakivenä


Joutsenon Opisto on vapaan sivistyön oppilaitos, jonka tehtävänä on vapaan sivistystyön lain mukaisesti edistää muun muassa ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia, moniarvoisuutta ja -kulttuurisuutta, kestävää kehitystä sekä kansainvälisyyttä. Opistolla on Opetusministeriön myöntämä ylläpitämislupa, jossa koulutus on määritelty painottuvan vieraisiin kieliin, kulttuuri- ja taideaineisiin sekä maahanmuuttajakoulutukseen. Opiston tehtävänä on tarjota vaihtoehtoja eri koulutus- ja elämänvaiheisiin. Joutsenon Opisto on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton kansanopisto, jonka ylläpitäjä on Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry.

Syksyllä 2019 päivittämässämme strategiassamme olemme linjanneet ekososiaalisen sivistyskäsityksen kaikkea toimintaamme ohjaavaksi peruspilariksi. Visiomme onkin olla ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä. Ekososiaalisen sivistyksen arvot vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmistenvälisyys ja systeeminen maailmansuhde näkyvät kaikessa toiminnassamme. Joutsenon Opiston johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet seuraaviin asiakaslupauksiin:

– opiskelijamme ovat tyytyväisiä opiston järjestämään koulutukseen ja tukipalveluihin

– henkilökuntamme on osaavaa, työhönsä sitoutunutta, osaamistaan kehittävää ja muutosmyönteistä

– fyysisen oppimis- ja asumisympäristön lisäksi huolehdimme myös opiskelijoidemme henkisestä hyvinvoinnista.

 

Mitä ekososiaalinen sivistys oikein tarkoittaa?

Meille ekososiaalinen sivistys on luonnon, ihmisyyden ja toimivan talouden muodostama ajattelutapa, joka näkyy kaikessa toiminnassamme.

Ajattelemme, että luonto on elinehto: ammennamme siitä kaiken sen, mitä meillä on. Ihmisyyden toteutuminen on päämäärä eli toimimme siten, että luonnon lisäksi ihmisten on hyvä olla. Tasapainossa oleva ja vastuullisesti hoidettu talous on myös tärkeää, mutta sen arvo on välineellinen ja tulee siksi vasta kolmantena luonnon ja ihmisyyden jälkeen. Toimivan talouden avulla voimme huolehtia luonnon ja ihmisten hyvinvoinnista ja jakaa hyvinvointia tasaisemmin.

Kaikkiin kolmeen ekososiaalisen sivistyksen osasiin liittyy tausta-arvoina kohtuullisuus, ihmistenvälisyys, systeeminen maailmansuhde sekä Joutsenon Opiston ”oma” arvo vastuullisuus.

 

Kuvassa ekososiaalisen sivistyksen puumalli
Miten ekososiaalinen sivistys näkyy Joutsenon Opistossa?

Opistomme arjessa ekososiaalinen sivistys tarkoittaa kestävän kehityksen ja tulevaisuuden huomioimista, olipa kyse ruokapalveluista, asuntolan energiaratkaisuista tai linjojemme oppisisällöistä. Kaikkea voi – ja mielestämme myös pitää – peilata vastuullisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen kautta halutessamme toimia eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ekologisuuden lisäksi tärkeää on myös sosiaalinen puoli. Kohtaamme jokaisen meille tulijan arvokkaana yksilönä, jonka toivotamme tervetulleeksi ja tärkeäksi osaksi opistoyhteisöämme. Tämä synnyttää turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä olla ja oppia uutta.

Opetuksessa otamme vielä askeleen pidemmälle. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi kannustamme toinen toisiamme tarkastelemaan opittuja asioita eri näkökulmista ja arvioiden. Pohdimme myös, voisiko asiat tehdä toisella tavalla. Näin visioimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, mikä on muutoksen tekemisen ytimessä. Uskomme, että tällaisen yhteiskuntaa uudistavan, transformatiivisen oppimisen avulla voimme muuttaa maailmaa ilmentämään paremmin ekososiaalisen sivistyskäsityksen ideaa ja arvoja.

Edetään ekoina -opintolinjamme on ideoitu erityisesti ekososiaalisen sivistyskäsityksen, kestävien elämäntapojen, kokemuksellisen oppimisen ja elämyspedagogiikan ympärille. Opintovuoden aikana rakennetaan ymmärrystä ihmisen ja ympäristön toiminnasta, omasta osallisuudesta maailmankansalaisena sekä harjoitellaan taitoja, joilla voi elää todeksi kestävää elämää. Tieteellisen näkökulman ja konkreettisten taitojen harjoittelun lisäksi linjalla painotetaan luovaa tekemistä ja luonnossa olemista.

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista