Ryhmähenkeä ja opiskelukavereita

Tässä blogikirjoituksessa Aino Välikauppi kertoo opiskelustaan Joutsenon Opiston kasvatustieteen linjalla, jonka opinnot toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Kasvatustieteen opintojen lisäksi Aino on lukuvuoden aikana suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot. Myös ryhmänohjaajamme Heidi avaa blogissa näkemyksiään lähiryhmäohjauksen hyödyistä avoimen yliopiston opinnoissa.  

Lue lisää kasvatustieteen linjasta täältä

Aino Välikaupin kokemuksia opiskelusta kansanopistossa: 

Valmistuin keväällä 2020 ylioppilaaksi ja silloin myös hain korkeakouluun. Alun perin oli selvää, että jos koulupaikka jäisi saamatta, haluaisin käyttää välivuoteni opiskellessa. Laitoin hakemukseni Joutsenon Opistolle jo ennen kuin pääsykoetulokset olivat tulleet. Vaikka olin varautunut välivuoteen, pettymys oli yllättävän iso, kun yhteishaun tulokset tulivat.  

Opiskelen Joutsenon Opistossa kasvatustieteen perusopintoja lähiryhmäohjauksessa sekä teen myös itsenäisesti avoimeen erityispedagogiikan perusopintoja. Opiskeluviikkoni koostuu kasvatustieteen tuntien lisäksi opiston omista kursseista. Opiston omilla kursseilla muun muassa kehitetään akateemisia valmiuksia ja tutustutaan positiiviseen psykologiaan. Mielestäni opiston omat kurssit tukevat avoimen yliopiston perusopintoja sekä ovat yleissivistyksen kannalta hyödyllisiä.   

Lähiryhmäohjauksessa opiskelu on ollut aivan huippua. 

Kaikkein parasta on ollut se, että ei tarvitse olla opintojen kanssa yksin. Opiskelukavereiden ja opettajien tsemppaukset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi lukuisat keskustelut opiskeltavista aiheista ja yhdessä oppiminen kavereiden kanssa ovat edistäneet oppimistani.  

Aluksi ajatus välivuodesta tuntui kauhealta, mutta nyt välivuosi Joutsenon Opistossa on osoittautunut mahtavaksi. Joutsenon Opistossa parasta on yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki. Opistolla on avoin ilmapiiri, missä jokaista arvostetaan omana itsenään. Opistovuoden aikana olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin. Henkilökunta ja opiskelukaverit ovat olleet tärkeä osa omaa opistovuottani.  

Kansanopistovuoden aikana olen oppinut paljon monia erilaisia asioita ja taitoja. Olen päässyt pohtimaan arvojani ja ekososiaalista sivistyskäsitystä. Olen myös oppinut korkeakouluopinnoissa vaadittavia tärkeitä taitoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Tällaisia taitoja ovat muun muassa aikatauluttaminen, kriittinen lukutaito ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen panostaminen. 

Aino Välikauppi, kasvatustieteen linja 2020-2021


Mikä on Joutsenon Opisto ja miten opistomme liittyy yliopisto-opintoihin? 

Joutsenon Opisto on kansanopisto, jossa voi opiskella avoimen yliopiston opintoja, kieliopintoja tai kuvataidetta. Opiskellessaan jollakin opiston pitkistä linjoista, opiskelija voi räätälöidä opinnot itselleen mieleiseksi kokonaisuudeksi. Usein opinnot valikoituvat oman ammattihaaveen perusteella – ja kansanopisto-opinnot voivatkin toimia oivana ponnahduslautana omaan unelma-ammattiinEnnen kaikkea kansanopisto opiskelussa korostuu oppimisen ilo ja yhdessä tekeminen!  

Joutsenon Opisto on yhteistyöoppilaitos Jyväskylän avoimen yliopiston, Turun avoimen yliopiston sekä Itä-Suomen avoimen yliopiston kanssa. Avoin yliopisto on myös kaikille avoin oppilaitos, josta opiskelijat voivat valita itselleen opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja oman osaamistarpeen mukaan. Avoimen yliopiston opinnot ovat joustava ja helppo tapa tutustua yliopisto-opintoihin ja mikä parasta, suoritetut opinnot luetaan osaksi tulevaa korkeakoulututkintoa! 

Avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa itsenäisesti tai jonkin yhteistyöoppilaitoksen, kuten kansanopiston kanssa. Yhteistyöoppilaitokset tarjoavat lähiryhmäohjausta avoimen yliopiston opinnoissa.
Joutsenon Opistossa voit opiskella lähiryhmäohjauksessa psykologiaa, kasvatustieteitä, ympäristötieteitä ja kieliä. Lähiryhmäohjaukseen voi osallistua opiston pitkien linjojen opiskelijat sekä opiskelijat, jotka haluavat suorittaa ainoastaan tietyn perusopintokokonaisuuden. Lähiryhmäohjauksessa avoimen yliopiston opintoihin saa asiantuntevan ohjaajan tuen oppimistehtäviin sekä vertaistukea muilta opiskelijoilta.

Ryhmänohjaaja Heidin kokemuksia avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta: 

Kansanopistossa järjestettävän lähiryhmäohjauksen ydin on kohdata, kuunnella ja syventyä opiskelijoiden tarpeisiin.  Ohjaan Joutsenon Opistolla sekä kasvatustieteen että psykologian perusopintoja ja työskentelen näiden tavoitteiden kanssa päivittäin. Linjoille hakeutuu vuosittain ihmistieteistä kiinnostuneita opiskelijoita viettämään välivuotta toisen asteen opintojen jälkeen. Vaihtoehtoisesti opiskelijat tulevat opistolle vahvistamaan ammatillista osaamistaan – tai muuten vain kokeilemaan yliopisto-opiskelua.   

”Kansanopistossa järjestettävän lähiryhmäohjauksen ydin on kohdata, kuunnella ja syventyä opiskelijoiden tarpeisiin.” 

Avoimen yliopiston tarjoamissa opinnoissa parasta on se, että opiskelijat voivat rauhassa tutustua itseä kiinnostavaan oppiaineeseensamalla edistää opintojaan sekä tutustua akateemiseen maailmaan. Pääsääntöisesti avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa itsenäisesti. Tarjoamme kuitenkin Joutsenon Opistolla lähiryhmäohjausta yliopisto-opintoihin, sillä yliopisto-opinnot ja akateeminen kirjoittaminen saattavat aiheuttaa päänvaivaa ilman aiempaa kokemusta niistä.  

Ohjaajana pystyn antamaan opiskelijoillemme yksilöllistä palautetta yliopistoon palautettavista oppimistehtävistä ja samalla sparrailen opiskelijoita esimerkiksi tenttivalmistautumisessa. Oma näkemykseni myös on, että opintosuoritukset ovat hieman monipuolisempia, jos opintojaan tekee lähiryhmäohjauksessa. Lisäksi oppitunneilla voimme pohtia yhdessä teemoja, jotka ovat itsenäisessä opiskelussa tuntuneet haastavilta.  

Mutta kuten Ainokin mainitsee, lähiryhmäohjauksen paras anti on vertaistuki, jota opiskelijat saavat toisiltaan! Jokaisella oppitunnilla pääsemme keskustelemaan polttavista teemoista ja jakamaan uusia näkökulmia toistemme kanssa. Tämä tukee opiskelijoiden syvällisempää oppimista ja opiskelumotivaatiota Uskonkin, että opiskelijat lähtevät meiltä valmiimpina yliopisto-opintoihin, koska myös yhteistyötaidot kehittyvät huomattavasti opistovuoden aikana. Unohtamatta tietenkään sitä, että akateemisten valmiuksien lisäksi opiskelu kansanopistossa on opiskelijoille unohtumaton kokemus, jonka aikana he kasvavat ihmisinä ja löytävät elinikäisiä ystävyyssuhteita!  

Lue lisää Jyväskylän avoimesta yliopistosta täältä.