Opiskelu opistolla

Lukuvuoden mittaiset opintolinjat

Joutsenon Opistossa on tarjolla seitsemän erilaista lukuvuoden mittaista opintolinjaa. Voit suorittaa oman valintasi mukaan esimerkiksi englannin tai japanin kielen perusopinnot, jotka hyväksiluetaan useimmissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa kun suoritat kokonaisuuden hyvillä tiedoilla. Opintotarjonnassa on myös korean kielen ja kulttuurin linja sekä kuvataidelinja. Kestävyystieteen linja tarjoaa katsauksen ekologisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin ja rohkaisee aktiiviseen toimijuuteen aikamme globaalien haasteiden äärellä. Linjan opintojen rinnalla on mahdollista suorittaa kasvatustieteen tai psykologian perusopinnot. Koulutustarjonnasta löytyy myös  suomen kielen koulutusta ulkomaalaisille.

Kunkin linjan oman opintokokonaisuuden lisäksi Joutsenon Opisto tarjoaa valinnaiskursseja muun muassa yliopiston yleisopinnoista, vieraista kielistä kuten kiinasta sekä koreasta ja tietotekniikasta. Opintoja voi valita myös muiden linjojen tarjonnasta, mikäli ne sopivat lukujärjestykseen. Keväällä englannin, japanin ja kuvataiteen linjan opiskelijat tekevät vapaavalintaisen omakustanteisen opintomatkan ulkomaille.

Opiston kaikissa opinnoissa painottuvat kestävän tulevaisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen teemat.

Ohjausta ja neuvontaa

Jokaisella linjalla on linjanjohtaja, joka perehdyttää opiskelun käytäntöihin ja tukee sekä ohjaa opintojen suorittamisessa. Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien pohjalta. Lukuvuoden päätteeksi linjoillamme valmistaudutaan yhdessä tuleviin pääsykokeisiin. Jatko-opintoihin hakeutumisessa tukea tarjoaa myös opistolla toimiva opinto-ohjaaja.

Opiskelu Joutsenon Opistossa on tiivistä, tehokasta ja monipuolista. Opettajien ohjaama opetus rytmittää ja aikatauluttaa opinnot lukuvuoden varrelle. Etenkin akateeminen opiskelu tutustuttaa myös erityyppisiin tentteihin, opiskeltavan alan kirjallisuuteen, oppimistehtäviin, ryhmätöihin ja käytännön harjoitteluihin. Kaikkien linjojen opinnoissa tarjoutuu tilaisuus niin itsenäiseen kuin yhteisölliseen opiskeluun ja kokemukselliseen oppimiseen, mikä osaltaan ilmentää Joutsenon Opiston tavoitteita: yksilön kunnioittamista, vastuunottoa ja yhteisöllisyyttä.

Opiskelua ja yhteistä tekemistä

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua Joutsenon Opiston viihtyisässä asuntolassa. Asuntola-asuminen kasvattaa vastuunottoon ja on turvallinen askel kohti itsenäistä elämää.

Opistolla on oma kuntosali, jota asuntolassa asuvat opiskelijat saavat käyttää vapaa-ajallaan. Opistolta löytyy suurin osa lukuvuoden aikana tarvittavasta kurssi- ja tenttikirjallisuudesta sekä luettavaa myös vapaa-ajalle.

Kansanopisto-opintoihin voi saada toisen asteen opintotukea kuluttamatta kuitenkaan korkeakouluopintoihin myönnettäviä tukikuukausia. Opistovuosi ei vaikuta hakijan asemaan korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Sen lisäksi lukuvuoden mittaisen linjan suorittanut opiskelija saa automaattisesti toisen asteen yhteishaussa 6 lisäpistettä.

Kansanopistovuosi Joutsenon Opistossa on persoonallinen ja jokaisen omat lähtökohdat huomioiva mahdollisuus sekä akateemisten opiskelutaitojen että oman itsen kehittämiseen!

Lue lisää opiskelukäytännöistä
Tutustu linjakohtaiseen opetussuunnitelmaan 2021-2022