Psykologian ja ympäristöpsykologian linja

Linjalla opiskellaan psykologian perusopinnot ja lisäksi tutustutaan ympäristöpsykologiaan. Perusopinnot antavat valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua teoreettisesti. Linjan muilla poikkitieteellisillä kursseilla tutustaan kokemuksellisesti ja käytännönläheisesti mm. ympäristötietoisuuteen, ympäristökansalaisuuteen, luontosuhteeseen sekä hyväksyvään läsnäoloon. Luontosuhteen ymmärtäminen ja ympäristötietoisuus tukevat hyvinvointia ja auttavat oivaltamaan oman toiminnan merkitystä osana isompaa kokonaisuutta.

Linjan opinnoista saa hyvän pohjan alan pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä yleisesti myöhempiin alan korkeakouluopintoihin. Psykologian ja ympäristöpsykologian opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan tai kehittää ammatillista osaamistaan.

 

 

Psykologian ja ympäristöpsykologian linja 23.8.2021 — 20.5.2022

Psykologian ja ympäristöpsykologian linjalla opiskellaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op). Linjan muissa opinnoissa kehitetään yleisiä akateemisia valmiuksia ja kriittistä lukutaitoa, tutustutaan sosiaalisiin ilmiöihin, positiivisen psykologian perusteisiin sekä ympäristöpsykologisiin näkökulmiin. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja. 

Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain. 

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (58,5 op)

Psykologian perusopinnot 25 op (JY:n vaatimusten mukaisesti)

Linjan omat opintojaksot (33,5 op):
Psykologian perusopintojen ryhmänohjaus 4 op
Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 6 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
Ihminen, toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 3 op
Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset ja ympäristövaikuttaminen 2 op
Oleminen ja oivaltaminen 2 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Positiivinen psykologia 2 op
Literacies of the 21st Century 2,5 op
Liikunta ja luontoliikunta 2 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus ja orientaatio opintoihin 2 op

VALINNAISET AINEET

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Ympäristötieteen perusteet 25 op (TY)
Terveyden edistäminen ja terveystieto 25 op (UEF)
Tilastomenetelmien perusteet TILP150 6 op (JY)
Academic Reading 3 op (JY)
Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1,5 op
Making Effective Presentations 2 op
Japanin kielen alkeet 2 op
Kiinan kielen alkeet 2 op
Korean kielen alkeet 2 op
Eettisen kuluttamisen lähtökohdat 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Hyvän elämän kuvataide 2 op
Kuvallinen ilmaisu – Minä, taide ja ympäristö 2 op
Vedic Art 1 op

 

HAKEMINEN

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koulutuksiin on 1.3.-13.8.2021.

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja opintojen rahoitus

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

Lisätietoa majoituksesta

 

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.