Korean kieli ja kulttuuri

Korean kielen ja kulttuurin linjan opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat opiskella tavoitteellisesti koreaa esimerkiksi oman ammatillisen osaamisen kehittämiseksi tai harrastuksena. Linjalla tutustutaan monipuolisesti kieleen ja kulttuuriin, eikä aiempaa osaamista korean kielestä tarvita.

#koreanlinja

Korean kieli ja kulttuuri 23.8.2021 20.5.2022

Korean kielen ja kulttuurin linjalla opiskellaan intensiivisesti natiivin opettajan johdolla. Opiskelu aloitetaan aakkostosta, Hangulista, sekä tavujen rakentamisesta ja ääntämyksestä. Lisäksi harjoitellaan erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavia käytännöllisiä ilmaisuja, joita varioidaan peruskieliopin pohjalta. Kielen perustason saavuttamisen jälkeen edetään yksinkertaisten tekstien lukemiseen ja tuottamiseen. Kieltä ja kulttuuria opiskellaan myös käytännön tilanteissa, kuten korealaista ruokaa tehden. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Korean kielen puhetilaisuuteen. Tavoitteena on saavuttaa korean kielessä taitotaso A2–B1.

Linjan opintoihin sisältyy myös akateemista opiskelua tukevia kursseja sekä yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Kieliopintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa erilaisia valinnaiskursseja.

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (35,5 op)

Korean kielen perusteet I  6 op
Korean kielen perusteet II 6 op
Suullinen kielitaito 4 op
Kirjallinen kielitaito 4 op
Korean perinteinen kulttuuri ja nykykulttuuri 4 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Literacies of the 21st Century 3 op
Making effective presentations 2 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Oleminen 1 op
Opintojen ohjaus 2 op

VALINNAISET AINEET

Academic Reading 3 op (JY)
Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1,5 op
Japanin kielen alkeet 2 op
Kiinan kielen alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Eettisen kuluttamisen lähtökohdat 2 op
Hyvän elämän kuvataide 2 op
Liikunta ja luontoliikunta 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Tilastomenetelmien perusteet TILP150 6 op (JY)

HAKEMINEN

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koulutuksiin on 1.3.-13.8.2021.

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja opintojen rahoitus

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

Lisätietoa majoituksesta

 

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.