Kestävyystieteen linja

Uhkaako ekokriisi maapalloa ja kasvaako ilmastoahdistus? Näiden asioiden tunnistaminen ja niistä tietoiseksi tuleminen ovat osa Joutsenon Opiston ekososiaaliseen sivistykseen perustuvaa strategiaa. Kestävyystieteen linjalla lamaantumisen sijaan tartutaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti aikamme viheliäisiin ongelmiin.

#kestävyystieteenlinja

 

Hae opiskelemaan

Kestävyystieteen linja 23.8.2021 — 20.5.2022

Linjalla perehdytään laajasti erilaisiin kestävyyskysymyksiin. Opintojen punaisena lankana on ekososiaalisen sivistyskäsityksen sisäistäminen ja opiskelijan aktiivisen toimijuuden vahvistaminen. Linjan opinnot muodostavat poikkitieteellisen kokonaisuuden, jossa opiskellaan perusteita planeettamme ja ihmisen toiminnan toisiinsa kietoutuneista ilmiöistä ja prosesseista.

Tieteellisen näkökulman ja esimerkiksi kestävien energiaratkaisujen ja hankintojen pohtimisen lisäksi linjalla painotetaan luovan ajattelun merkitystä, jota lähestytään monilla ilmaisua tukevilla opintojaksoilla. Opetuksessa käytetään kokemuksellisen oppimisen menetelmiä ja tuetaan opiskelijan systeemisen ajattelun kehittymistä sekä kykyä olla läsnä olennaisen äärellä. Linjan opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa myös erilaisia valinnaiskursseja.

Avoimen yliopiston perusopinnot

Linjan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa ympäristötieteen perusopinnot (25 op) Turun avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti tai terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot (25 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

YHTEISET OPINNOT (37 op)

Elämän perusedellytykset maapallolla 3 op
Energia, liikenne ja kiertotalous 2 op
Ihmisen toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 4 op
Kestävä kehitys yksilön arjessa ja globaalilla tasolla 3 op
Aktiivinen vaikuttaminen 3 op
Oleminen ja oivaltaminen 2 op
Positiivinen psykologia 2 op
Literacies of the 21st Century 3 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Kestävä kuvataide: Kuvallinen ilmaisu – Minä, taide ja ympäristö  2 op
Vedic Art 1 op
Liikunta ja luontoliikunta 2 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus ja orientaatio opintoihin 2 op

Kuvallinen ilmaisu ja Vedic Art -kursseilla käytetään erilaisia materiaaleja, joista opiskelija maksaa materiaalimaksun 30 €. Maksu kattaa koko lukuvuoden kurssimateriaalit linjan taideopetuksen osalta.

VALINNAISET AINEET

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Ympäristötieteen perusopinnot 25 op (TY)
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
Academic Reading 3 op (JY)
Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1,5 op
Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 2 op
Japanin kielen alkeet 2 op
Kiinan kielen alkeet 2 op
Korean kielen alkeet 2 op
Making Effective Presentations 2 op
Eettisen kultuttamisen lähtökohdat 2 op
Hyvän elämän kuvataide 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Tilastomenetelmien perusteet TILP150 6 op (JY)

HAKEMINEN

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koulutuksiin on 1.3.-13.8.2021.

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hae opiskelemaan

 

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus), joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettävien opintotukikuukausien määrää.

Lue lisää opintomaksuista ja opintojen rahoituksesta

 

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa. Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.
Lukuvuonna 2021-2022 täysihoidossa majoittuvan opiskelijan asuminen opiston asuntolassa on maksutonta.

Lue lisää asumisesta

 

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.