Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja

Kasvatustieteen perusopinnot sopivat kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille, kuten aineen-, luokan-, erityis- tai lastentarhanopettajaksi aikoville sekä kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan ja itsetuntemustaan. Lisäksi linja sopii kaikille ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille, sillä oppisisällöissä painotetaan ekososiaalisen sivistyskäsityksen näkökulmia.

Linjan opinnoista saa hyvän pohjan alan pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä yleisesti myöhempiin alan korkeakouluopintoihin. Erityisesti linjan poikkitieteelliset opinnot valmentavat kasvatusalan soveltuvuuskokeissa käyttöön otetun Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallin (MAP) ymmärtämiseen.

 

Hae opiskelemaan

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja 23.8.2021 — 20.5.2022

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linjalla opiskellaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op), jotka antavat valmiuksia ymmärtää eri-ikäisten ihmisten kasvua, oppimista ja ohjaamista ilmiölähtöisesti.

Linjan muissa poikkitieteellisissä opinnoissa kehitetään yleisiä akateemisia valmiuksia ja kriittistä lukutaitoa, tutustutaan sosiaalisiin ilmiöihin, positiivisen psykologian perusteisiin sekä ympäristökasvatuksen näkökulmiin. Ekososiaalisen sivistyskäsityksen ja ympäristökasvatuksen päämääränä on kestävä tulevaisuus, jota opiskellaan esimerkiksi ympäristötietoisuuden ja ympäristökansalaisuuden teemojen kautta. Ympäristötietoisuus ja henkilökohtaisen luontosuhteen ymmärtäminen tukevat hyvinvointia ja auttavat oivaltamaan oman toiminnan merkitystä osana isompaa kokonaisuutta. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja.  

Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain. 

YHTEISET OPINNOT (58,5 op)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY:n vaatimusten mukaisesti)

Linjan omat opintojaksot (33,5 op):
Kasvatustieteen perusopintojen ryhmänohjaus 4 op
Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 6 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
Ihminen, toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 3 op
Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset ja ympäristövaikuttaminen 2 op
Oleminen ja oivaltaminen 2 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Positiivinen psykologia 2 op
Literacies of the 21st Century 2,5 op
Liikunta ja luontoliikunta 2 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus ja orientaatio opintoihin 2 op

VALINNAISET AINEET

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Ympäristötieteen perusteet 25 op (TY)
Terveyden edistäminen ja terveystieto 25 op (UEF)
Academic Reading 3 op (JY)
Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1,5 op
Making Effective Presentations 2 op 
Japanin kielen alkeet 2 op
Kiinan kielen alkeet 2 op
Korean kielen alkeet 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Eettisen kuluttamisen lähtökohdat 2 op
Tilastomenetelmien perusteet TILP150 6 op (JY)
Hyvän elämän kuvataide 2 op
Kuvallinen ilmaisu – Minä, taide ja ympäristö 2 op
Vedic Art 1 op

HAKEMINEN

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koulutuksiin on 1.3.-13.8.2021.

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hae opiskelemaan

 

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

Opintoihisi voit saada opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus), joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettävien opintotukikuukausien määrää.

Lue lisää opintomaksuista ja opintojen rahoituksesta

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa. Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.
Lukuvuonna 2021-2022 täysihoidossa majoittuvan opiskelijan asuminen opiston asuntolassa on maksutonta.

Lue lisää asumisesta

 

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.