Arabian kielen linja

Tutustu arabian kieleen uudella opintolinjallamme! Linjan opinnoissa ei vaadita aiempaa kielitaitoa, vaan linja soveltuu kaikille arabian kielestä kiinnostuneille ja esimerkiksi työssään arabiaa tarvitseville. Opintojen jälkeen hallitset arabian kielen perusteet.

Arabian kielen linja 22.8.2022 19.5.2023

Opiston verkkosivut uudistuvat marraskuun aikana. Lukuvuoden 2022-2023 päivitetyt opintolinjatiedot julkaistaan uusilla verkkosivuilla joulukuun alkupuolella.

Arabian linjan opinnoissa pyritään opettamaan arabian kieltä ymmärtämisen, ilmaisun ja viestinnän ja (tutkimuksen) välineenä. Osaamistavoitteissa korostetaan tärkeimpiä kommunikaatiotaitoja: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, puhumista sekä kieliopin ja sanaston oppimista. Linjan opinnoissa kielen opetusta ei haluta erottaa kulttuuriopetuksesta. Tavoitteena onkin, että linjan opinnot kehittävät opiskelijoiden ymmärrystä kulttuureista, joissa arabian kieltä käytetään.

Linjan opintoihin sisältyy myös akateemista opiskelua tukevia kursseja sekä yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Kieliopintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa erilaisia valinnaiskursseja.

YHTEISET OPINNOT

Arabian perusteet I 4 op
Arabian perusteet II 4 op
Arabian perusteet III 4 op
Literacies of the 21st Century 3 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Yleissivistävät opinnot 2,5 op
Projektiopinnot 1 op
Oleminen 1 op
Opintojen ohjaus 2 op

VALINNAISET AINEET

Academic Reading 3 op (JY)
Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1,5 op
Japanin kielen alkeet 2 op
Kiinan kielen alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Eettisen kuluttamisen lähtökohdat 2 op
Hyvän elämän kuvataide 2 op
Liikunta ja luontoliikunta 2 op
Opintomatka ulkomaile 3 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Tilastomenetelmien perusteet TILP150 6 op (JY)

HAKEMINEN

Hakuaika lukuvuoden 2022-2023 koulutuksiin on 1.3.-12.8.2022

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus), joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettävien opintotukikuukausien määrää.

Lue lisää opintomaksuista ja opintojen rahoituksesta

 

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa. Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.
Lukuvuonna 2021-2022 täysihoidossa majoittuvan opiskelijan asuminen opiston asuntolassa on maksutonta.

Lue lisää asumisesta

 

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.