Kestävyys- ja ympäristötieteen linja

Maailma tarvitsee kestävyyden tekijöitä, oletko sinä yksi rohkea, joka tarttuu haasteeseen? Opinnoissa etsitään ja keksitään ratkaisuja tämän hetken polttavimpiin ympäristöongelmiin ja tehdään konkreettisia tekoja kestävyyden nimissä.  Opinnot ovat hyvä ponnahduslauta esimerkiksi kestävyys- ja ympäristötieteiden opintoihin. Halutessasi voit suorittaa ympäristötieteen perusopinnot Turun yliopiston vaatimusten mukaisesti.

#kestävyystieteenlinja

Opettaja valkotaulun edessä kertomassa huomiolappuihin kirjoitetuista asioista

Kestävyys- ja ympäristötieteen linja 22.8.2022 —19.5.2023

Linjalla perehdytään laajasti erilaisiin kestävyyskysymyksiin. Kestävä kehitys voidaan jakaa ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, jotka tulevat esiin kaikissa ihmisen ja yhteiskunnan toiminnoissa. Opintojen punaisena lankana on ekososiaalisen sivistyskäsityksen sisäistäminen ja opiskelijan aktiivisen toimijuuden vahvistaminen.  Linjan opinnot muodostavat poikkitieteellisen kokonaisuuden, jossa opiskellaan perusteita planeettamme ja ihmisen toiminnan toisiinsa kietoutuneista ilmiöistä ja prosesseista.

Tieteellisen näkökulman ja esimerkiksi kestävien energiaratkaisujen ja hankintojen pohtimisen lisäksi linjalla painotetaan luovan ajattelun merkitystä, jota lähestytään monilla ilmaisua tukevilla opintojaksoilla. Opetuksessa käytetään kokemuksellisen oppimisen menetelmiä ja tuetaan opiskelijan systeemisen ajattelun kehittymistä sekä kykyä olla läsnä olennaisen äärellä. Opintoihin sisältyy myös opintovierailuja erilaisiin teemaan tiiviisti kytkeytyviin paikkoihin. Linjan opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa myös erilaisia valinnaiskursseja.

 

Avoimen yliopiston perusopinnot

Linjan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa ympäristötieteen perusopinnot (25 op, TY), psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot (25 op, JY) tai terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot (25 op, UEF). Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

 

ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2022-2023 koulutuksiin on 1.3.-12.8.2022 mutta käynnistyville linjoille otamme ilmoittautumisia vastaan tämänkin jälkeen.

Linjan opintoihin ilmoittaudutaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.

Ilmoittaudu opintoihin kysy lisää
Opettaja ja kolme opiskelijaa istuu sohvaryhmällä

Kestävyys- ja ympäristötieteen linjalla voit olla mukana muuttamassa maailmaa ja edistämässä ympäristömme hyvinvointia

OPISKELUN KUSTANNUKSET

Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Opintomaksu laskutetaan lukuvuoden aikana kahdeksassa tasasuuruisessa erässä.

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus), joka ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettävien opintotukikuukausien määrää.

Kuvallinen ilmaisu ja Vedic Art -kursseilla käytetään erilaisia materiaaleja, joista opiskelija maksaa materiaalimaksun 30 €. Maksu kattaa koko lukuvuoden kurssimateriaalit linjan taideopetuksen osalta.

Lue lisää maksuista ja rahoituksesta

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa. Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.
Lukuvuonna 2022-2023 täysihoidossa majoittuvan opiskelijan asuminen opiston asuntolassa on maksutonta.

Lue lisää asumisesta

Tutustu Turun avoimen yliopiston ympäristötieteen perusopintoihin!

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op (TY)

Yhteistyökumppanit