K-KM25 Piirustuksia havainnoista, 2 op

Kuvataideakatemian tutkintovaatimusten mukainen opetus.
Opintojakson paikka tutkintovaatimuksissa: Kuvataiteen kandidaatin aineopinnot: Taideopinnot, piirustus ja havainto

Intensiivinen havaintopiirustuskurssi päivittäin vaihtuvilla teemoilla. Kurssilla tehdään retkiä erilaisiin kohteisiin. Joka päivälle on oma uusi teemansa ja kohteensa. Kohteessa työskennellään 3–5 tuntia kerrallaan. Teemoja ovat esimerkiksi muotokuva, ihmiset ja tilanteet, tila ja arkkitehtuuri, kasvit ja puutarha, museot ja arkistot.

 

Osaamistavoitteet
Opiskelija omaksuu perustiedot ja -taidot kuvan rakenteista, kuvallisesta luennasta ja ilmaisun asemasta nykytaiteessa.

Opettaja
Mirja Jokiaho, TaM

Suoritustapa
Luennot ja käytännön tehtävät
Opetuskieli: suomi
Maksimiosallistujamäärä: 15

Kurssiaikataulu

xx

xx

xx

xx

 

Kurssin hinta
 140 € (sisältää opetuksen ja materiaalit)
Kurssipäivinä opiston ruokalasta voi ostaa lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen
opiston toimistoon sähköpostitse opisto(at)joutsenonopisto tai p. 045 844 2993 18.10. mennessä.

Tiedustelut:
Kuvataideopettaja Mirja Jokiaho, mirja.jokiaho(at)joutsenonopisto.fi tai p. 045 844 2987

Taideyliopiston logo