K-KM22 Mallimaalaus, 1 op

Kuvataideakatemian tutkintovaatimusten mukainen opetus.
Opintojakson paikka tutkintovaatimuksissa: Kuvataiteen kandidaatin aineopinnot: Taideopinnot, Maalaustaide
 

Mallimaalauskurssilla harjoitellaan havaintomaalausta työskennellen elävän mallin kanssa. Harjoittelemme muodon ja tilan rakentumista sekä värien sekoittamista erilaisten maalausharjoitusten avulla.
Kurssilla on taiteellisen työskentelyn ohessa teorialuentoja.
 

Oppimistavoitteet
– Kurssilla opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan näkemäänsä ja ymmärtää muodon, sommittelun ja värin merkityksiä kuvassa
–  Kurssi vahvistaa oppilaan maalaustekniikan hallintaa, värin käyttämistä sekä lisää tietoa maalauksessa käytettävistä materiaaleista. Opiskelija oppii tiedostamaan myös mallimaalauksen
traditioita
– Opiskelija tunnistaa itselleen tyypillisiä ilmaisukeinoja ja oppii hyödyntämään oman ilmaisun mahdollisuuksia työskentelyssään.
– Oppilas oppii pohtimaan omaa taiteellista prosessia sekä opettelee keskustelemaan sekä arvioimaan omaa ja muiden taiteellista työtä.

Opettaja
Tuulia Iso-Tryykäri, kuvataiteilija YAMK

Suoritustapa
Luennot ja käytännön tehtävät
Arvioinnin perusteet: vaadittu läsnäolo ja hyväksytysti suoritetut tehtäväy
Opetuskieli: suomi
Maksimiosallistujamäärä: 15

Kurssiaikataulu
6.2.-23.2.2023

Maanantai 6.2. klo 9-13.50 (5h)
Torstai 9.2. klo 9-11.30 (3h)
Maanantai 13.2. klo 9-13.50 (5h)
Torstai 16.2. klo 9-11.30 (3h)
Maanantai 20.2. klo 9-13.50 (5h)
Torstai 23.2. klo 9-11.30 (3h)

Kurssilla on 24 tuntia kontaktiopetusta ja 3 tuntia itsenäistä opiskelua.

Kurssin hinta
125 € (sisältää opetuksen ja materiaalit)
Kurssipäivinä opiston ruokalasta voi ostaa lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen
opiston toimistoon sähköpostitse opisto(at)joutsenonopisto tai p. 045 844 2993 30.1. mennessä.

Tiedustelut:
Kuvataideopettaja Mirja Jokiaho, mirja.jokiaho(at)joutsenonopisto.fi tai p. 045 844 2987