Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys strategiamme kulmakivinä

Syksyllä 2019 päivittämässämme Joutsenon Opiston strategiassa visiomme on olla kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä.

Mitä ekososiaalinen sivistys oikein tarkoittaa?

Meille ekososiaalinen sivistys on luonnon, ihmisyyden ja toimivan talouden muodostama ajattelutapa, joka näkyy kaikessa toiminnassamme. Ajattelemme, että luonto on elinehto: ammennamme siitä kaiken sen, mitä meillä on. Ihmisyyden toteutuminen on päämäärä eli toimimme siten, että luonnon lisäksi ihmisten on hyvä olla. Tasapainossa oleva ja vastuullisesti hoidettu talous on myös tärkeää, mutta sen arvo on välineellinen ja tulee siksi vasta kolmantena luonnon ja ihmisyyden jälkeen. Toimivan talouden avulla voimme huolehtia luonnon ja ihmisten hyvinvoinnista ja jakaa hyvinvointia tasaisemmin. Kaikkiin kolmeen ekososiaalisen sivistyksen osasiin liittyy tausta-arvoina kohtuullisuus, ihmistenvälisyys, systeeminen maailmansuhde sekä Joutsenon Opiston ”oma” arvo vastuullisuus.

.
Miten ekososiaalinen sivistys näkyy Joutsenon Opistossa?

Opistomme arjessa ekososiaalinen sivistys tarkoittaa kestävän kehityksen ja tulevaisuuden huomioimista, olipa kyse ruokapalveluista, asuntolan energiaratkaisuista tai linjojemme oppisisällöistä. Kaikkea voi – ja mielestämme myös pitää – peilata vastuullisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen kautta halutessamme toimia eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ekologisuuden lisäksi tärkeää on myös sosiaalinen puoli. Kohtaamme jokaisen meille tulijan arvokkaana yksilönä, jonka toivotamme tervetulleeksi ja tärkeäksi osaksi opistoyhteisöämme. Tämä synnyttää turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä olla ja oppia uutta.

Opetuksessa otamme vielä askeleen pidemmälle. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi kannustamme toinen toisiamme tarkastelemaan opittuja asioita eri näkökulmista ja arvioiden. Pohdimme myös, voisiko asiat tehdä toisella tavalla. Näin visioimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, mikä on muutoksen tekemisen ytimessä. Uskomme, että tällaisen yhteiskuntaa uudistavan, transformatiivisen oppimisen avulla voimme muuttaa maailmaa ilmentämään paremmin ekososiaalisen sivistyskäsityksen ideaa ja arvoja.

Poikkitieteellinen kestävyystieteen linjamme on ideoitu erityisesti ekososiaalisen sivistyskäsityksen ja uudistavan oppimisen ympärille. Aktiivista toimijuutta rakennetaan opiskelemalla niin ekologian, sosiaalisten ilmiöiden kuin tulevaisuudentutkimuksenkin aihepiirejä luovia menetelmiä ja olennaisen äärelle pysähtymistä unohtamatta.