Joutsenon Opistolle CAF-tunnustus ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa

Esimerkillisesti toteutettu asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen kehittämistyö palkittiin kansainvälisellä tunnustuksella

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyössä kehittämä julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Tämän mallin avulla organisaatiot voivat kehittää ja parantaa kokonaisvaltaisesti laadukasta toimintaa. Arvioinnin kohteina olivat itsearviointiprosessi, kehittämissuunnitelma ja sen toimeenpano sekä organisaation kokonaisvaltainen laadunhallinta, josta opistollamme arvioitiin asiakas- ja kansalaislähtöisyyttä sekä henkilöstön kehittämistä ja osallistamista.

— ”Teissä on potkua!”, luonnehdittiin opistomme toimintaa ulkoisessa arvioinnissa. Tämä kuvaus sekä palkitsee tehdystä kehittämistyöstä että kannustaa pitämään yllä innostunutta tekemisen meininkiä, laatupäällikkö Mirja Jokiaho iloitsi 6.3.2020 järjestetyssä CAF-tunnustuksen vastaanottojuhlassa.

Verraton CAF-käyttäjä -tunnustuksen myöntää hakemuksen ja ulkoisen arvioinnin perusteella HAUS kehittämiskeskus Oy. Tunnustuksia on jaettu Euroopassa vuodesta 2011 lähtien noin 200, joista opistomme saama on HAUS kehittämiskeskus Oy:n asiakkuuspäällikkö Timo Kuntsin mukaan viides Suomessa.

HAUS kehittämiskeskus Oy toimii kansallisena CAF-järjestäjänä ja edustaa Suomea työryhmässä, joka vastaa CAF-mallin kehittämisestä ja käytön edistämisestä EU-tasolla. EU-tasolla CAF-mallin omistaa EUPAN – European Public Administration Network. EUPAN verkostossa Suomea edustaa Valtiovarainministeriö.
.

Tunnustus pitkäjänteisestä työstä

Laadunkehittämistyömme alkoi vuonna 2013, jolloin rehtori Ulla Huhtilainen ja sittemmin laatupäälliköksi nimetty Mirja Jokiaho osallistuivat vapaan sivistystyön toimijoille suunnattuun laatukoulutukseen.

— Laatutyömme on ollut osallistavaa, suunnitelmallista ja jatkuvaa. Alkuvaiheessa opistomme prosessit kirjoitettiin auki ja Toimintakäsikirjamme alkoi muotoutua. Laatukulttuuri on syntynyt vahvalla sitoutumisella ja kehittämismyönteisyydellä sekä innokkaasti yhdessä tekemällä.

Opistomme toimintatapoja ja prosesseja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti monimuotoisen asiakaspalautteen ja sisäisten auditointien kautta. Itsearviointeja olemme tehneet vuodesta 2015 alkaen. Näissä tehdyt havainnot ovat johtaneet käytännön parannuksiin.

Keväällä 2019 opistollamme toteutettiin ensimmäinen CAF-laadunarviointimallin mukainen itsearviointi, mikä oli edellytys hakea ulkoista arviointia.

— Saamamme arvokkaan ja kannustavan palautteen pohjalta laadimme suunnitelman jatkuvan parantamisen periaatteella etenevään kehittämistyöhön.

Ulkoinen arviointiryhmä arvioi tammikuussa 2020 itsearviointi- ja kehittämisprosessimme laatua sekä opistomme kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ja laatukulttuurin kypsyystasoa.

— Arviointi koettiin erittäin antoisaksi ja merkitykselliseksi. Olemme hyvin iloisia ja ylpeitä saamastamme CAF-tunnustuksesta. Se on saavutus pitkäjänteisestä työstä.
.

Laatutyön kivijalka kunnossa

Opistollamme on nyt valmiina vahva laatutyön kivijalka, joka tukee toimintaamme kohti kunnianhimoista strategista visiotamme: Joutsenon Opisto on vuonna 2035 kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä.

— Strategiaa on työstetty yhdessä ja sen toimeenpano osallistaa edelleen meitä kaikkia. Ajankohtainen toimintamme tahtotila on sloganimme mukaisesti “Where sustainability meets education!”

Matkalla kohti visiotamme merkityksellistä on tavoitteellinen ja suuntaa näyttävä johtaminen. Avoin ilmapiirimme ja arvomme vastuullisuus ovat myös tärkeässä asemassa: opistomme osallistavassa ja laadukkaassa toimintakulttuurissa jokaisella on mahdollisuus ja velvollisuuskin vaikuttaa. Vastuullisuus näkyy arjessa opiskelijoiden inhimillisen kasvun ja arjen taitojen tukemisessa, työkulttuurissa sekä kestävän kehityksen ja ekologisuuden edistämisenä opiston päivittäisessä toiminnassa.

Suuri kiitos henkilöstölle positiivisesta ja innokkaasta otteesta laatutyöhön, opiskelijoille aktiivisesta osallistumisesta, johdolle selkeän suunnan näyttämisestä ja luottamuksesta sekä opiston kumppaneille kiitos arvokkaasta ja hyvästä yhteistyöstä.

— Tämä hyvä saa näkyä ja toivottavasti myös kuulua kauas! Jokiaho riemuitsee.