Haku käynnissä kevään opintolinjoille!

Kiinnostaa kiinan kieli? Suunnitteletko lääketieteen opintoja? Onko sarjakuvan tekeminen sinun juttusi? Tule opiskelemaan ja hakemaan eväitä kevään pääsykokeisiin tammikuussa alkavilta  puolen vuoden opintolinjoilta!

Kiinan kielen linja

Kiinan kielen linjalla opiskellaan kiinan kielen perusteet ja tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin. Opiskelu aloitetaan alkeistasolta. Opetuksessa hyödynnetään paljon visuaalista materiaalia. Linjan käytyään opiskelija ymmärtää yksinkertaista puhuttua ja kirjoitettua kiinaa ja pystyy selviytymään päivittäisistä viestintätilanteista. Opiskelija tutustuu myös Kiinan historiaan ja tiedostaa olennaiset kulttuurierot kiinalaisen ja länsimaisen kulttuurin välillä.

Lääkis-linja

Lääkis-linja on kevätlukukaudella 2019 järjestettävä linja, jolla valmennetaan lääketieteelliseen tiedekuntaan hakevia yliopiston pääsykokeisiin. Linjan oppisisällöt koostuvat lukion fysiikan, kemian, biologian ja matematiikan kurssien kertaamisesta. Matematiikan taitoja kerrataan, jotta opiskelija hallitsee tarvittavat fysiikan ja kemian laskut sujuvasti. Tavoitteena on vahvistaa perustaitoja, jotta opiskelija osaisi soveltaa niitä monipuolisesti pääsykokeissa.

Sarjakuvalinja

Keväällä 2019 on tarjolla puolivuotinen sarjakuvalinja. Linja sopii kaikille sarjakuvista ja niiden tekemisestä kiinnostuneille. Kevään aikana tutustutaan alan toimintaympäristöihin ja osallistutaan alan festivaaleille. Jokainen opiskelija tekee oman sarjakuvalehden sekä blogin ja oppii perusteet niin taittamisesta, tekstaamisesta kuin käsikirjoittamisestakin. Linjalla oppii kriittistä medianlukutaitoa ja narratiivien rakenteen hahmottamista. Opiskelijalle syntyy vahva käsitys sarjakuvan historiasta ja kehityskaaresta monella mantereella, sekä kehityskulkujen risteämisestä. Poikkitaiteellista kokeellisuutta harjaannutetaan mm. valokuvasarjakuvan kurssilla. Myös opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja toiveet otetaan huomioon linjan opetuksessa.

Hakuaika opintolinjoille on parhaillaan käynnissä. Tutustu opintoihin ja laita hakemus tulemaan!

Hae opiskelemaan