Opiskelu opistolla

Yksitoista opintolinjaa

Joutsenon Opistossa on tarjolla yksitoista erilaista lukuvuoden mittaista opintolinjaa. Linjoilla suoritetaan oman valinnan mukaan esimerkiksi englannin tai japanin kielen, kasvatustieteen tai psykologian perusopinnot, mitkä hyväksiluetaan useimmissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa kun suoritat kokonaisuuden hyvillä tiedoilla. Kielivalikoimassa on myös korean kielen ja kulttuurin linja.  Korkeakouluopintoihin ja itsensä löytämiseen tähtäävä Välivuosilinja sopii etenkin toisen asteen jälkeen (tai keskeydyttyä) omaa paikkaansa etsiville. LuMa-linja Linja sopii esimerkiksi lääketieteellisten tiedekuntien pääsykokeisiin aikoville ja kaikille lukion suorittaneille, jotka kokevat tarvitsevansa kertausta ja syvennystä lukiotason matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tietoihin. Koulutustarjonnasta löytyy myös  suomen kielen koulutusta ulkomaalaisille.

Kunkin linjan oman opintokokonaisuuden lisäksi Joutsenon Opisto tarjoaa valinnaiskursseja muun muassa yliopiston yleisopinnoista, vieraista kielistä kuten kiinasta sekä koreasta ja tietotekniikasta. Opintoja voi valita myös muiden linjojen tarjonnasta, mikäli ne sopivat lukujärjestykseen. Keväällä englannin, japanin ja kuvataiteen linjan opiskelijat tekevät vapaavalintaisen omakustanteisen opintomatkan ulkomaille.

Ohjausta ja neuvontaa

Jokaisella linjalla on linjanjohtaja, joka perehdyttää opiskelun käytäntöihin ja tukee sekä ohjaa opintojen suorittamisessa. Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien pohjalta, ja lukuvuoden päätteeksi linjoillamme valmistaudutaan yhdessä tuleviin pääsykokeisiin. Jatko-opintoihin hakeutumisessa tukea tarjoaa myös opistolla toimiva opinto-ohjaaja.

Opiskelu Joutsenon Opistossa on tiivistä, tehokasta ja monipuolista. Opettajien ohjaama opetus rytmittää ja aikatauluttaa opinnot lukuvuoden varrelle. Etenkin akateeminen opiskelu tutustuttaa myös erityyppisiin tentteihin, opiskeltavan alan kirjallisuuteen, oppimistehtäviin, ryhmätöihin ja käytännön harjoitteluihin. Kaikkien linjojen opinnoissa tarjoutuu tilaisuus niin itsenäiseen kuin yhteisölliseen opiskeluun ja oppimiseen, mikä osaltaan ilmentää Joutsenon Opiston tavoitteita: yksilön kunnioittamista, vastuunottoa ja yhteisöllisyyttä.

Opiskelua ja yhteistä tekemistä

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua Joutsenon Opiston viihtyisässä asuntolassa. Asuntola-asuminen kasvattaa vastuunottoon ja on turvallinen askel kohti itsenäistä elämää. Joutsenon Opistolla on myös oma kuntosali, jota asuntolassa asuvat opiskelijat saavat käyttää vapaa-ajallaan. Opiston kurssikirjastosta löytyy suurin osa lukuvuoden aikana tarvittavasta tenttikirjallisuudesta sekä luettavaa myös vapaa-aikaan.

Kansanopisto-opintoihin voi saada toisen asteen opintotukea kuluttamatta kuitenkaan korkeakouluopintoihin myönnettäviä tukikuukausia. Opistovuosi ei vaikuta hakijan asemaan korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Sen lisäksi lukuvuoden mittaisen linjan suorittanut opiskelija saa automaattisesti toisen asteen yhteishaussa 6 lisäpistettä.

Kansanopistovuosi Joutsenon Opistossa on persoonallinen ja jokaisen omat lähtökohdat huomioiva mahdollisuus sekä akateemisten opiskelutaitojen että oman itsen kehittämiseen!

Lue lisää opiskelukäytännöistä