Välivuosilinja

Löydä tulevaisuutesi välivuosilinjalla!

Opinnot sopivat sinulle, jos olet lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittanut sekä haluat ohjausta jatkokoulutuspaikan valintaan ja urasuunnitelman tekemiseen.

#välivuosilinja

Välivuosilinja 26.8.2019 15.5.2020

Perehdyt omiin vahvuuksiin, tarkennat omia kiinnostuksen kohteita ja tutustut laajasti erilaisiin koulutus- ja ammattivaihtoehtoihin. Opistovuoden aikana voit myös tutustua korkeakouluopintoihin tai ammatillisiin opintoihin ja halutessasi voit suorittaa valitsemiasi opintoja tai myös avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia.

Voit suorittaa välivuosilinjan opintoja myös osana muiden linjojen opintoja.

Sinulla ei tarvitse olla valmista suunnitelmaa, vaan olet tervetullut tunnustelemaan tulevaisuuttasi. Yhdessä pohtien koostamme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden opiston opintotarjonnasta.

Vuoden aikana opiskellaan sekä itsenäisesti että vertaisryhmässä. Työskentelytapoja ovat muun muassa ryhmänohjaus, henkilökohtainen ohjaus, harjoittelut työelämässä sekä vierailukäynnit yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Opinnoista kootaan portfolio, johon sisältyy myös konkreettinen urasuunnitelma

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (28,5 op)

Koulutusvaihtoehdot ja tulevaisuus 2 op
Itsetuntemus 2 op
Opiskeluvalmiuksien kehittäminen 3 op
Päätöksenteko- ja esiintymistaidot 3 op
Työelämävalmiudet 3 op
Harjoittelu- ja tutustumisjaksot 4 op
Positiivinen psykologia 2 op
Itsenäinen ja omannäköinen elämä 4 op
Henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus 1 op
Opintojen ohjaus 2 0p
Projektiopinnot 1 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita:

Korkeakouluopinnot 3-10 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (JY)
Kehityspsykologia 5 op (JY)
Ensiapukurssi EA1

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Liikunta 2 op
Kulttuurikahvila 2 op
Oman elämän kokemusasiantuntija -kurssi 1 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Hakuaika on 1.3. – 16.8.2019.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hyväksymiskirje lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.