Suomen kieltä ulkomaalaisille – suomi toisena kielenä (S2)

Linjalla voivat opiskella yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset sekä kaikki, joilla suomen kieli ei ole äidinkieli ja jotka haluavat parantaa suomen kielen taitojaan. Lähtötaso on alkeet/A1 ja tavoitetaso on A2.2. Linjan tavoitteena on sellainen kielitaidon taso, joka mahdollistaa jatko-opinnot esimerkiksi ammattiin valmentavassa koulutuksessa (VALMA).

Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä opiston muiden opiskelijoiden kanssa. Opintoihin sisältyy työssäoppimista (1 päivä viikossa) sekä satunnaisia opintomatkoja lähiseudulle. Linja noudattaa opetushallituksen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

Suomen kieltä ulkomaalaisille – suomi toisena kielenä (S2)
24.8.2020 — 21.5.2021

Finnish language for foreigners

Финский язык для иностранцев

LINJAN TAVOITTEET

Opiskelija osaa asioida itsenäisesti Suomessa (kaupassa, pankissa, TE-toimistossa, Kelassa, poliisilaitoksella, koulussa, oppilaitoksissa jne.)

Opiskelija ymmärtää suomalaisten keskustelua ja pystyy keskustelemaan suomalaisten kanssa.

Opiskelija osaa toimia suomalaisella työpaikalla ja tuntee suomalaista työkulttuuria.

Opiskelija osaa käyttää tietokonetta.

LINJAN OPPIAINEET

suomen kieli
suomalainen kulttuuri
yhteiskuntatieto ja ympäristötieto
tietotekniikka
työelämätieto
työssäoppiminen, 1 päivä viikossa

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

Valinnaisaineet:
Kuvataide
Liikunta

#suomenkieltämaahanmuuttajille

 

Hakulomake

 

Application Form in English

 

HINNAT

Opistomaksu maksetaan kahdeksassa erässä lukuvuoden aikana.

2368 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, lounas ja päiväkahvi)
296 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

2048 € / lukuvuosi (pelkkä opetus)
256 € /erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

Joutsenon Opistolla on asuntola, jossa opiskelijat voivat asua. Jos opiskelija asuu asuntolassa, opiskelu maksaa:

4032 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, asuminen 2 hh, aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen)
504 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

4760 € / lukuvuosi (hintaan kuuluvat opetus, asuminen 1 hh, aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen)
595 € / erä (8 erää lukuvuodessa syyskuusta huhtikuuhun)

Oppikirjan opiskelija ostaa itse.

Kotoutujalle koulutus on maksuton.

Opisto voi myöntää opiskelijalle myös opintosetelin. Silloin maksu opinnoista on pienempi. Opiskelija hakee opintoseteliavustuksen opistolta. Katso tästä, miten haet opintoseteliavustusta.

Voit saada opintoseteliavustuksen
– jos sinulla ei ole oikeutta kotoutumiskoulutukseen
– jos olet asunut Suomessa yli kolme vuotta
– jos olet työtön.

HAKEMINEN

Voit hakea linjalle sähköisellä lomakkeella. Hakulomakesivulta löytyy myös tulostettava hakulomake. Hakuaika on 2.3.-14.8.2020.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hakulomake

 

Application Form im English

 

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.