Psykologian perusopinnot

Psykologian perusopinnot antavat valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua. Linjan opinnoista saa hyvän pohjan alan pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä yleisesti myöhempiin alan korkeakouluopintoihin. Perusopintokokonaisuus suoritetaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Perusopintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää myöhempiin korkeakouluopintoihin. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

#psykologialinja

Psykologian perusopinnot 20.8.2018 10.5.2019

Linjan opinnot sisältävät psykologian perusopintojen lisäksi myös tilastomenetelmien peruskurssin, joka valmentaa psykologian pääsykokeisiin sekä kerryttää korkea-asteen opintopisteitä. Opiskelija voi halutessaan valita suoritettavakseen psykologian lisäksi myös toisen itseään kiinnostavan perusopintokokonaisuuden.

Psykologiaa lähestytään opinnoissa sekä tieteellisestä että arkisesta näkökulmasta, mikä havainnollistaa perusopinnoissa käsiteltäviä ilmiöitä ja auttaa ymmärtämään oppiaineen sisältöjä laajemmin. Perusopintojen suorittaminen edellyttää paljon itsenäistä työskentelyä, jonka tueksi opisto järjestää tuutorointia ja ryhmänohjausta. Yhteisillä tapaamisilla hyödynnetään ryhmää oppimisen edistäjänä. Opintoihin sisältyy myös akateemisten valmiuksien kehittymistä tukevia opintojaksoja, joten linjalla opiskelu tukee ja kehittää yleisiä korkea-asteen opiskeluvalmiuksia. Perusopintojen lisäksi harjoitellaan muun muassa tieteellistä kirjoittamista, akateemista tekstinkäsittelyä ja projektien tekemistä, sekä tutustutaan oppiaineeseen liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi positiiviseen psykologiaan.

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (46 op)

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (JY)
Psykologia arjessa ja yhteiskunnassa 3 op
Akateemiset opiskelutaidot 3 op
Tietotekniikan opinnot 3 op
Akateeminen pääsykoeohjaus 1 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1,5 op
Opintojen ohjaus 2 op

Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (JY)
Ensiapukurssi EA 1

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Ranskan alkeet 1 op
Saksan alkeet 1 op
Venäjän alkeet 1 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Ohjelmoinnin alkeet 2 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Musiikki 2 op
Liikunta 2 op

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella tai esitteessä olevalla hakulomakkeella. Kotisivuilta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Hakuaika on 1.3. – 17.8.2018

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

KUSTANNUKSET

155 € / viikko 1 hh huone ja täysihoito (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) ja opetus
135 € /viikko 2 hh huone ja täysihoito (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) ja opetus
84 € /viikko opetus, lounas ja päiväkahvi
72 € /viikko opetus

Opintoihin voi saada opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa. Pääosa huoneista on soluja, joissa on yksi 2 hh ja 1 hh sekä yhteinen suihku ja wc. Huoneet ovat kalustettuja. Vuode- ja liinavaatteet opiskelijat tuovat itse. Lisämaksu yhden hengen huoneesta, jossa on oma wc ja suihku 10 euroa/viikko.
Katso lisätietoja huoneista

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

 

Hakulomake