Psykologian perusopinnot

Psykologian perusopinnot antavat valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua. Linjan opinnoista saa hyvän pohjan alan pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä myöhempiin alan korkeakouluopintoihin. Perusopintokokonaisuus suoritetaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Perusopintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää myöhempiin korkeakouluopintoihin. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

Psykologian perusopinnot 28.8.2017 18.5.2018

Linjan opinnot sisältävät psykologian perusopintojen lisäksi myös tilastomenetelmien peruskurssin, joka valmentaa psykologian pääsykokeisiin. Opiskelija voi halutessaan valita suoritettavakseen psykologian lisäksi myös toisen itseään kiinnostavan perusopintokokonaisuuden.

Psykologiaa lähestytään opinnoissa sekä tieteellisestä että arkisesta näkökulmasta, mikä havainnollistaa perusopinnoissa käsiteltäviä ilmiöitä ja auttaa ymmärtämään oppiaineen sisältöjä laajemmin. Perusopintojen suorittaminen edellyttää paljon itsenäistä työskentelyä, jonka tueksi opisto järjestää tuutorointia ja ryhmänohjausta. Yhteisillä tapaamisilla hyödynnetään ryhmää oppimisen edistäjänä. Opintoihin sisältyy myös akateemisten valmiuksien kehittymistä tukevia opintojaksoja, joten linjalla opiskelu tukee ja kehittää yleisiä korkea-asteen opiskeluvalmiuksia.

 

Hakulomake

YHTEISET OPINNOT (38 OP)

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (JY)
Psykologia arjessa ja yhteiskunnassa 3 op
Akateemiset opiskelutaidot 3 op
Tietotekniikan opinnot 3 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1,5 op
Opintojen ohjaus 2 op

Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (JY)
Ensiapukurssi EA 1

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Ranskan alkeet 1 op
Saksan alkeet 1 op
Venäjän alkeet 1 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Ohjelmoinnin alkeet 2 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Musiikki 2 op
Liikunta 2 op

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella tai esitteessä olevalla hakulomakkeella. Kotisivuilta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Hakuaika on 1.3. – 18.8.2017

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

KUSTANNUKSET

151 € / viikko 1 hh huone ja täysihoito (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) ja opetus
131 € /viikko 2 hh huone ja täysihoito (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) ja opetus
79 € /viikko opetus, lounas ja päiväkahvi
69 € /viikko opetus

Opintoihin voi saada opintotukea (=opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa. Pääosa huoneista on soluja, joissa on yksi 2 hh ja 1 hh sekä yhteinen suihku ja wc. Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 20 €/viikko. Huoneet ovat kalustettuja. Vuode- ja liinavaatteet opiskelijat tuovat itse.

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

 

Hakulomake