Psykologian perusopinnot

Psykologian perusopinnot antavat valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua. Linjan opinnoista saa hyvän pohjan alan pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä yleisesti myöhempiin alan korkeakouluopintoihin. Perusopintokokonaisuus suoritetaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Perusopintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää myöhempiin korkeakouluopintoihin. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

#psykologialinja

Psykologian perusopinnot 26.8.2019 15.5.2020

Linjan opinnot sisältävät psykologian perusopintojen lisäksi myös tilastomenetelmien peruskurssin, joka ohjaa psykologian pääsykokeisiin sekä kerryttää korkea-asteen opintopisteitä. Linjalla valitaan lisäksi oman kiinnostuksen mukaan joko toinen perusopintokokonaisuus tai valinnaisaineita.

Psykologiaa lähestytään opinnoissa sekä tieteellisestä että arkisesta näkökulmasta, mikä havainnollistaa perusopinnoissa käsiteltäviä ilmiöitä ja auttaa ymmärtämään oppiaineen sisältöjä laajemmin. Perusopintojen lisäksi harjoitellaan muun muassa tieteellistä kirjoittamista, akateemista tekstinkäsittelyä ja projektien tekemistä, sekä tutustutaan oppianeeseen liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi positiiviseen psykologiaan. Perusopintojen suorittaminen edellyttää paljon itsenäistä työskentelyä, jonka tueksi opisto järjestää tuutorointia ja ryhmänohjausta. Yhteisillä tapaamisilla hyödynnetään ryhmää oppimisen edistäjänä.

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (24,5 op ja 31 op JY)

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (JY)
Psykologian tuutorointi 8 op
Tilastomenetelmien kurssin tuutorointi  1 op
Psykologia arjessa ja yhteiskunnassa 3 op
Akateemiset opiskelutaidot 3 op
Tietotekniikan opinnot 3 op
Akateeminen pääsykoeohjaus 1 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus 2 op

Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (JY)
Ensiapukurssi EA 1

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Liikunta 2 op
Kulttuurikahvila 2 op
Oman elämän kokemusasiantuntija -kurssi 1 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hyväksymiskirje lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.