Kasvatustieteen perusopinnot

Kasvatustieteen perusopinnot sopivat kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille, kuten aineen-, luokan-, erityis- tai lastentarhanopettajaksi aikoville sekä kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan.

 

Kasvatustieteen perusopinnot 24.8.2020 — 21.5.2021

Joutsenon Opistolla voi opiskella Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Opinnot suoritetaan osana Johdatus kestävyystieteisiin -linjaa,  eli kasvatustieteen perusopintojen rinnalla opiskellaan yleisiä akateemisia valmiuksia, kriittistä lukutaitoa, sosiaalisia ilmiöitä sekä positiivisen psykologian perusteita. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja.

Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (55 op)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY: vaatimusten mukaisesti)

Linjan omat opintojaksot (35 op):
Kasvatustieteen perusopintojen ryhmänohjaus 4 op
Ihmisen toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 5 op
Oleminen ja oivaltaminen 2 op
Positiivinen psykologia 2 op
Literacies of the 21st Century 3 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Making Effective Presentations 2 op
Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 2 op
Kuvallinen ilmaisu – Minä, taide ja ympäristö 2 op
Vedic Art 1 op
Liikunta 2 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus ja orientaatio opintoihin 2 op

Kuvallinen ilmaisu ja Vedic Art -kursseilla käytetään erilaisia materiaaleja, joista opiskelija maksaa materiaalimaksun 30 €. Maksu kattaa koko lukuvuoden kurssimateriaalit linjan taideopetuksen osalta.

VALINNAISET AINEET

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Academic Reading 3 op (JY)
Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 2 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake. Hakuaika lukuvuoden 2020-2021 koulutuksiin on 2.3.-14.8.2020.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.