Kasvatustieteen linja

Kasvatustieteen linja sopii kaikille kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille, kuten aineen-, luokan-, erityis- tai lastentarhanopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi aikoville. Linja auttaa menestymään myös VAKAVA-pääsykokeessa.

#opeksilinja

Kasvatustieteen linja 26.8.2019 15.5.2020

Linjalla suoritetaan kasvatustieteen perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita suoritettavakseen myös toisen perusopintokokonaisuuden: erityispedagogiikka 25 op (JY), psykologia 25 op (JY), yhteiskuntatieteet ja filosofia 25 op (JY) tai terveyden edistäminen ja terveystieto 25 op (UEF). Suoritetut opintokokonaisuudet voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

Linjan opetussuunnitelma sisältää opettajuuteen kasvua tukevia opintoja, taito- ja taideaineita, akateemisia kirjoitus- ja tekstinkäsittelytaitoja sekä muita yleissivistäviä opintoja. Perusopintojen suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä, jonka tueksi opisto järjestää tuutorointia ja ryhmänohjausta. Yhteisillä tapaamisilla hyödynnetään ryhmää oppimisen edistäjänä.

Opetussuunnitelmaan kuuluu lisäksi kahden viikon harjoittelujakso perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa tai muussa opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmia tukevassa harjoittelupaikassa.

#opeksilinja

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (28,5 op ja 25 op JY)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
Kasvatustieteen tuutorointi 8 op
Positiivinen psykologia osana opettajuutta 2 op
Opettajuuteen kasvun opinnot 3 op
Luovan ilmaisun opinnot 2 op
Käytännön harjoittelu 3 op
Akateemiset opiskelutaidot 4 op
Tietotekniikan opinnot opetustyön näkökulmasta 3 op
VAKAVA-pääsykoeohjaus 1 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus 2 op

Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (JY)
Kehityspsykologia 5 op (JY)
Ensiapukurssi EA1
Pianonsoiton alkeet 1 op

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Liikunta 2 op
Kulttuurikahvila 2 op
Oman elämän kokemusasiantuntija -kurssi 1 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hyväksymiskirje lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.