Johdatus kestävyystieteisiin

Uhkaako ekokriisi maapalloa ja kasvaako ilmastoahdistus? Näiden asioiden tunnistaminen ja niistä tietoiseksi tuleminen on osa Joutsenon Opiston ekososiaaliseen sivistykseen perustuvaa strategiaa. Johdatus kestävyystieteisiin on syksyllä 2020 alkava uusi opintolinja, jossa lamaantumisen sijaan tartutaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti aikamme viheliäisiin ongelmiin.

#johdatuskestävyystieteisiin

Johdatus kestävyystieteisiin 24.8.2020 — 21.5.2021

Linjalla perehdytään laajasti erilaisiin kestävyyskysymyksiin. Opintojen punaisena lankana on ekososiaalisen sivistyskäsityksen sisäistäminen ja opiskelijan aktiivisen toimijuuden vahvistaminen. Linjan opinnot muodostavat poikkitieteellisen kokonaisuuden, jossa opiskellaan perusteita planeettamme ja ihmisen toiminnan toisiinsa kietoutuneista ilmiöistä ja prosesseista.

Tieteellisen näkökulman ja esimerkiksi kestävien energiaratkaisujen ja hankintojen pohtimisen lisäksi linjalla painotetaan luovan ajattelun merkitystä, jota lähestytään monilla ilmaisua tukevilla opintojaksoilla. Opetuksessa käytetään uudistavan oppimisen menetelmiä ja tuetaan opiskelijan systeemisen ajattelun kehittymistä sekä kykyä olla läsnä olennaisen äärellä. Linjan opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa myös erilaisia valinnaiskursseja.

Avoimen yliopiston perusopinnot

Linjan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (40 op)

Luonto ja ekologiset ilmiöt 7 op
Ihmisen toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 5 op
Aktiivinen vaikuttaminen 2 op
Oleminen ja oivaltaminen 2 op
Positiivinen psykologia 2 op
Literacies of the 21st Century 3 op
Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
Making Effective Presentations 2 op
Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 2 op
Kuvallinen ilmaisu – Minä, taide ja ympäristö 2 op
Vedic Art 1 op
Liikunta 2 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Projektiopinnot 1 op
Opintojen ohjaus ja orientaatio opintoihin 2 op

Kuvallinen ilmaisu ja Vedic Art -kursseilla käytetään erilaisia materiaaleja, joista opiskelija maksaa materiaalimaksun 30 €. Maksu kattaa koko lukuvuoden kurssimateriaalit linjan taideopetuksen osalta.

VALINNAISET AINEET

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Academic Reading 3 op (JY)
Communication Skills 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Japanin alkeet 2 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 2 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake. Hakuaika lukuvuoden 2020-2021 koulutuksiin on 2.3.-14.8.2020.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina opiston toimistosta opisto(at)joutsenonopisto.fi tai 045 844 2993.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.

Opetus alkaa, jos osallistujia on riittävästi.