Japanin kieli ja kulttuuri

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot on tarkoitettu lukion tai vastaavan koulutuksen suorittaneille. Opinnot aloitetaan kielen alkeista, joten aikaisempaa osaamista ei edellytetä. Lukuvuoden mittaisen linjan tavoitteena on saavuttaa japanin kielessä taitotaso, jolla opiskelija kykenee selviytymään päivittäisistä viestintätilanteista, pitämään esitelmiä ja kertomaan mielipiteitään sekä lukemaan ja kirjoittamaan alkeis- ja jopa keskitason japaninkielistä tekstiä.

#japanilinja
Japanin kielen ja kulttuurin linja Facebookissa

Japanin kieli ja kulttuuri 26.8.2019 – 15.5.2020

Kieltä opiskellaan intensiivisesti viitenä päivänä viikossa natiivin opettajan johdolla. Vuoden aikana käydään läpi peruskielioppi, hiragana- ja katakana-merkit sekä noin 500 kanji-merkkiä. Merkit ovat keskeinen osa viikoittaista opiskelua, koska japanin kielen lukeminen ja kirjoittaminen edellyttävät niiden tuntemista. Linjalla perehdytään myös Japanin kulttuurin osa-alueisiin sekä tutustutaan Japanin historiaan.

Opintojen tavoitteena on japanin kielen taitotaso B1 (eurooppalainen viitekehys). Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua maksulliseen Japanin valtion viralliseen JLPT-kielikokeeseen (Japanese-Language Proficiency Test) sekä valtakunnalliseen Japanin kielen puhetilaisuuteen.

Kieliopintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa haluamansa määrä valinnaisia opintoja.

Opintomatka

Helmi-maaliskuussa 2020 järjestetään opintomatka Japaniin. Japanin kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opintomatkalle omakustanteisesti. Noin 2,5 viikon mittaisen matkan aikana opiskellaan Tokai-yliopistossa ja tutustutaan japanilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op)

Halutessaan opiskelija voi suorittaa japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op) Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi tutkintoa myöhemmissä korkeakouluopinnoissa. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT (28,5 op ja 30 op UEF)

Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot 2 op
Japanin kielen perusteet I 6 op
Japanin kielen perusteet II 6 op
Suullinen kielitaito I 4 op
Kirjallinen kielitaito I 4 op
Japanin perinteinen kulttuuri 2 op
Projektiopinnot 1 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Opintojen ohjaus 2 op

Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita linjan sisällä:

Japanin perusopinnot 30 op UEF

Linjan opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja, sekä opintojen ohjausta.

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Liikunta 2 op
Kulttuurikahvila 2 op
Oman elämän kokemusasiantuntija -kurssi 1 op
Opintomatka Japaniin (omakustanteinen) 4 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hyväksymiskirje lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.