Japanin kielen ja kulttuurin jatkolinja

Jatkolinjalla opiskellaan erityisesti japanin kielen lauserakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, joiden avulla kehitetään sujuvia päivittäisiä viestintätaitoja. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso, joka mahdollistaa opiskelun ja työelämässä selviämisen japanin kielellä. Linjalla syvennetään japanin kulttuurin, sen eri vivahteiden ja tapojen tuntemista.

 

Japanin kielen ja kulttuurin jatkolinja 26.8.2019 – 15.5.2020

Japanin jatkolinjan lähtötasovaatimus on B1. Linjan edeltäviksi opinnoiksi sopivat hyvin Joutsenon Opiston Japanin kielen ja kulttuurin linjan opinnot (http://www.joutsenonopisto.fi/opintolinja/japanin-kieli-ja-kulttuuri/)  tai muualla hankitut tiedot ja taidot seuraavasti:

– Japanin kielen opinnot lukiossa, vähintään taso ”Japani 3
– Japanin kielen opinnot kansalais- tai työväenopistossa vähintään 5 – 6 vuotta
– CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) vähintään A2
– JLPT (Japanese Language Proficiency Test) vähintään N5
– Kanji merkit; hallittava vähintään 300 merkin kirjoittaminen ja lukeminen sekä 500 merkin  ymmärtäminen

 

Hakulomake

 

YHTEISET OPINNOT

Lukemisen kielitaito 7 op
Suullinen kielitaito 5 op
Kuullun ymmärtämisen kielitaito 5 op
Kanjin kielitaito 3 op
Tekstin kirjoittamisen ja ilmaisun kielitaito 3 op
Audiovisuaalisen kulttuurin ymmärtäminen 2 op
Business kulttuuri ja kommunikaatio japani 3 op
Japanin perinteinen ja nykyinen kulttuuri 2 op
Projektiopinnot 1 op
Yleissivistävät opinnot 1,5 op
Opintojen ohjaus 2 op

Linjan opintoihin sisältyy lisäksi yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja sekä opintojen ohjausta. Kieliopintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollista suorittaa haluamansa määrä valinnaisia opintoja.

VALINNAISET AINEET

Academic reading 3 op (JY)
Communication skills 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Englannin kertauskurssi 1 op
Kiinan alkeet 2 op
Korean alkeet 2 op
Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
Puheviestintä 2 op
Opistosta eteenpäin -kurssi 1,5 op
Kuvataide 1 op
Liikunta 2 op
Kulttuurikahvila 2 op
Oman elämän kokemusasiantuntija -kurssi 1 op

HAKEMINEN

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Kotisivulta löytyy myös tulostettava hakulomake.

Hakuaika on 1.3. – 16.8.2019.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hyväksymiskirje lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikkoja voi kysyä myös muina aikoina.

 

Hakulomake

 

KUSTANNUKSET

Opintomaksut ja lisätietoa opintojen rahoituksesta

Voit saada opintoihisi opintotukea (= opintoraha + asumislisä + opintolainan takaus).

ASUMINEN JA TÄYSIHOITO

Opiston alueella on kaksi asuntolaa, joissa on 112 majoituspaikkaa yhden ja kahden hengen huoneissa.
Katso lisätietoa majoituksesta

Majoitustilat ovat käytettävissä koko opiskeluajan, eikä niitä tarvitse tyhjentää viikonlopuiksi tai lomiksi.

Täysihoito sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut.